Type 6

De loyale, de scepticus

Katniss Everdeen (Hunger Games)
Davos Seaworth (GOT)
Bilbo Baggins (The Hobbit)

Overzicht

6-en voelen zich aangetrokken tot loyaliteit, hebben er veel bewondering voor en belichamen het vaak. Zij willen een veiliger wereld. Zij worden vaak gezien als trouw, toegewijd, voorzichtig en betrouwbaar. Het zijn sceptische, achterdochtige en fantasierijke wezens die niet graag overvallen worden. Zij anticiperen dus op problemen en gevaren. Zij trekken alles in twijfel wat niet bewezen is en letten veel op de verborgen bedoelingen van mensen. 6-en kunnen erg tegenstrijdig overkomen, omdat ze sterk beïnvloed worden door angst, waardoor ze verschillend kunnen reageren, afhankelijk van of ze hun angsten onder ogen zien of niet (als ze zich gedragen als "fobische" of "contrafobische" 6-en). Zo overwinnen zij soms hun angsten en verrassen zij mensen met onverwachte daden van moed.

Vermijdingsdrang

6-en zoeken ten koste van alles, en vaak onbewust, om afwijkingen te vermijden. Zij doen er alles aan om dubbelzinnigheid te vermijden, of het nu gaat om ideeën, relaties, rollen of situaties. Ze vermijden alles wat afwijkt van de groepen of ideeën waarmee ze zich associëren, en stellen alles in vraag wat niet bewezen is. Diep van binnen is de grootste angst van een 6 om zichzelf alleen en zonder bescherming te vinden.

Middelpunt van aandacht en motivatie

De aandacht van 6-en is vooral gericht op tegenstrijdigheden die hun scepticisme opwekken, en de verborgen bedoelingen die zij bij anderen kunnen voelen. Dit alles veroorzaakt gevoelens van angst en twijfel. Zij hebben dan de neiging om zich het slechtst mogelijke scenario voor te stellen en zich daarop te richten. Ze hebben tegenstrijdige reacties op hun angsten. Soms staan zij bekend als "fobisch", zich terugtrekkend vanwege hun angsten, twijfels en gedachten, en soms reageren zij als "contrafobici", hun angsten onder ogen ziend op zoek naar duidelijkheid.
6-en worden gemotiveerd door de zoektocht naar duidelijkheid en veiligheid. Zij zoeken stabiliteit en hebben vaak behoefte aan een beschermende autoriteit die zij kunnen vertrouwen. Omdat zij zeer sceptisch zijn, moeten zij anderen op de proef stellen voordat zij beslissen of zij hun loyaliteit waard zijn. Zij moeten worden gerustgesteld en aangemoedigd door degenen die hen na aan het hart liggen.

Verdedigings- en verdedigingsmechanisme

Wanneer zij in de greep zijn van hun dwang (het vermijden van afwijking), maakt het ego van de 6 hen bang. Hun dwang wordt vaak in gang gezet door een onverwachte verandering. In een angstige toestand, op zoek naar zekerheid, staan zij dus onder buitensporige twijfel, die hen vaak tot een gevoel van vervolging brengt. Ze zijn op hun hoede en stellen zich de ergst mogelijke situaties voor die ze het meest vrezen. Hun verdedigingsmechanisme is projectie: ze projecteren hun angsten op anderen. Zo gaan ze om met ongemakkelijke gevoelens als angst of twijfel door te denken dat die door anderen worden veroorzaakt. Door de gevoelens of gedachten waarmee ze niet willen associëren, te associëren met anderen, verdrijven ze die van binnenuit en voelen ze zich veiliger.

In harmonie

Wanneer zij vrede hebben met zichzelf en hun dwang beheersen, zijn 6-en opmerkzaam, betrouwbaar, moedig, warm, beschermend, reflectief, behulpzaam en verantwoordelijk. Zij zijn op hun gemak als zij zich volkomen veilig voelen en als de zorgen over de toekomst minimaal zijn. Dan neigen zij naar hun integratietype (type 9) en worden de positieve eigenschappen van dit type in hun gedrag opgenomen. Zo worden ze meer ontspannen, positief en vredig..

In onbalans

In de greep van hun dwang kunnen 6-en te waakzaam, achterdochtig, pessimistisch, besluiteloos, angstig en afstandelijk worden.
Als de situatie niet verbetert, neigen zij naar hun desintegratie-type (type 3) en worden de negatieve eigenschappen van dit type in hun gedrag opgenomen. Zo kunnen zij star, roekeloos, egoïstisch, manipulatief en beschuldigend worden.

Naburige types

De naburige types van type 6 zijn 5 en 7. De "vleugel" is het naburige type dat de meeste invloed lijkt te hebben op het basistype.
6w5's zijn introvert, serieus en voorzichtig, maar kunnen ook afstandelijker en intellectueel arroganter zijn.
6w7's zijn gezelliger, energieker en vrolijker, maar kunnen ook impulsiever en materialistischer zijn.