Type 6

Den loyale, den skeptiske

Katniss Everdeen (Hunger Games)
Davos Seaworth (GOT)
Bilbo Baggins (The Hobbit)

Overblik

6’ere tiltrækkes af loyalitet, beundrer det og legemliggør det ofte. De ønsker en sikrere verden. De anses ofte for at være trofaste, hengivne, forsigtige og pålidelige. De er skeptiske, mistænksomme og fantasifulde væsener, der ikke kan lide at blive overrasket. De plejer derfor at forudse problemer og farer. De stiller spørgsmålstegn ved alt, der ikke er blevet bevist og har meget opmærksomhed på folks skjulte hensigter. 6’ere kan virke meget selvmodsigende, da de påvirkes i høj grad af frygt, som kan få dem til at reagere forskellige, afhængigt af, om de ser deres frygt i øjnene eller ej (hvis de agerer "fobiske" eller "modfobiske" 6’ere). På denne måde overkommer de nogle gange deres frygt for at overraske folk med uventede og modige handlinger.

Det, de prøver at undgå

6’ere forsøger for enhver pris og ofte ubevidst at undgå afgivelse. De gør alt, hvad dekan, for at undgå tvetydighed, uanset om det omhandler ideer, relationer, roller eller situationer. De undgår alt, der adskiller sig fra gruppen eller ideer, som de associerer sig selv med, og stiller spørgsmålstegn ved alt, der ikke er blevet bevist. Dybt inde, så er 6’eres største frygt at være alene og uden beskyttelse.

Center af opmærksomhed og motivation

6’eres opmærksomhed er primært fokuseret på modsætninger, der vækker deres skepsis, samt skjulte intentioner, de kan mærke hos andre. Alt dette skaber følelser af frygt og tvivl. De plejer derefter at forestille sig og fokusere på de værst tænkelige udfald. De har modsatrettede reaktioner på deres frygt. 6’ere er nogle gange kendt for at være "fobiske", trække sig på grund af deres frygt, tvivl og tanker, og andre gange reagerer de som "modfober", som konfronterer deres frygt i søgen efter klarhed.
6’ere er motiverede af søgen efter klarhed og sikkerhed. De leder efter stabilitet og har ofte brug for en beskyttende autoritet, som de kan stole på. Som skeptikere, skal de teste andre før de beslutter sig for, om personen er deres loyalitet værd. De har behov for at blive beroliget og opmuntret af dem, der er dem nærmest.

Dårlige vaner og forsvarsmekanisme

Når de er fanget i deres kompulsion (undgå afvigelse), gør 6’eres ego dem bange. Deres kompulsion startes ofte af en uforudset ændring. Når de er angste og leder efter sikkerhed, er de derfor underlagt overdreven tvivl, som ofte fører til at føle sig forfulgte. De er på vagt og forestiller sig de værste situationer, som de frygter mest. Deres forsvarsmekanisme er projektion: De projicerer deres frygt på andre. På denne måde håndterer de ubehagelige følelser, såsom frygt eller tvivl, ved at tænke at de forårsages af andre. Ved at associere følelser eller tanker, som de ikke selv vil associeres med, med andre, så fjerner de dem fra deres eget sind og føler sig sikrere.

I harmoni

Når de er i balance og kan styre deres kompulsion, er 6’ere indsigtsfulde, troværdige, modige, varme, beskyttende, reflekterende, hjælpsomme og ansvarlige. De slapper af, når de føler sig helt sikre og når fremtidige bekymringer er minimale. Så læner de sig mod deres integrationstype (type 9) og disse positive træk inkluderes i deres adfærd. På denne måde bliver de mere afslappede, positive og rolige.

I ubalance

Når de er fanget i deres kompulsion, kan 6’ere blive for vagtsomme, mistænksomme, pessimistiske, ubeslutsomme, angste og utilnærmelige.
Hvis situationen ikke forbedres, læner de sig mod deres disintegrationstype (type 3) og disse negative træk kan inkluderes i deres adfærd. De kan dermed blive mere rigide, hensynsløse, egoistiske, manipulerende og anklagende.

Flanker

Type 6’s nabotyper er 5 og 7. "Flanken" er den nabotype, der virker til at have den største indflydelse på basistypen.
6w5’ere er introverte, seriøse og forsigtige, men kan også være mere fjerne og intellektuelt arrogante.
6w7’ere er mere sociale, energiske og glade, men kan også være mere impulsive og materialistiske.