Type 6

Den lojale, skeptikeren

Katniss Everdeen (Hunger Games)
Davos Seaworth (GOT)
Bilbo Baggins (The Hobbit)

Oversikt

Type-6 mennesker er lojale av natur, setter pris på andre som er lojale, og lever for fremme lojalitet hos andre. De ønsker en tryggere verden. De blir ofte sett på som trofaste, engasjerte, forsiktige og pålitelige. De er skeptiske, mistenksomme og fantasifulle mennesker som ikke liker å bli overrasket. På grunn av deres skeptiske natur, har de en tendens til å forvente problemer og farer. De stiller seg spørrende til alt som ikke er bevist og prøver alltid å finne ut folks skjulte intensjoner. Type 6 mennesker kan virke å være veldig motsiende fordi de er sterkt påvirket av frykt, som kan få dem til å reagere på forskjellige måter avhengig av om de ignorerer frykten eller står imot den (hvis de gir etter for, eller står imot sin fobi). På denne måten kan de noen ganger overgå sin frykt og overraske mennesker med uventet tapperhet.

Unnvikende tvangstanker

Type-6 mennesker prøver så godt de kan, og ofte ubevist, å holde seg til rutiner. De gjør alt de kan for å unngå usikkerhet, uansett om det er ideer, forhold, roller eller situasjoner. De unngår alt som er annerledes i grupper eller ideer som de assosierer med seg selv, og stiller spørsmål til alt som ikke er bevist. Innerst inne, er type-6 menneskers største frykt å være alene uten beskyttelse.

Midtpunkt og motivasjon

Type-6 menneskers oppmerksomhet er hovedsaklig fokusert rundt kontradiksjoner som gjør dem skeptiske, og de skjulte intensjonene de føler i andre mennesker. Alt dette øker frykten og tvilen hos type-6 mennesker. De har en tendens til å se for seg og fokusere på det verste utfallet i alle situasjoner, og har forskjellige reaksjoner til sin egen frykt. Type-6 mennesker er kjent for å være «fobiske» og tilbaketrukne på grunn av sin egen frykt, tvil og tanker, og kan av og til reagere på disse negative følelsene med å være «anti-fobiske» når de kjemper mot frykten sin i et forsøk på å finne lettelse.
Type-6 mennesker er motivert av å finne lettelse og sikkerhet. De ser etter stabilitet og trenger ofte en beskyttende autoritet de kan stole på. Siden de er veldig skeptiske av natur, tester de alle i sin sirkel for å finne ut om de er verdt deres lojalitet. De trenger å bli forsikret og oppmuntret av de nærmest dem.

Uvaner og forsvarsmekanismer

Når de gir etter for tvangstankene sine (å holde seg til rutiner), kan type-6 menneskers ego gjøre dem redde. Deres tvangstanker blir ofte utløst av uforutsette endringer. Når de føler seg engstelige, vil de alltid søke etter en form for sikkerhet. I denne tilstanden kan tvilen deres ofte få dem til å føle seg forfulgt eller nøye observert. De vil da være veldig på vakt og se for seg det verste mulig utfallet som de frykter mest. Deres forsvarsmekanisme er å projisere: de projiserer frykt eller tvil mot andre. På denne måten ser de på ukomfortable følelser som frykt eller tvil som om det er forårsaket av andre. Ved å assosiere følelsene eller tankene de ikke ønsker å assosiere seg med, med andre, overkommer de sine egne følelser og føler seg tryggere.

I harmoni

Når de er tilfreds med seg selv og har kontroll over sine tvangstanker, er type-6 mennesker oppfattende, tillitsfulle, tapre, varme, beskyttende, reflekterende, hjelpsomme og ansvarlige. De er rolige når de føler seg helt trygge og når fremtidige bekymringer er minimale. I denne tilstanden lener de seg mer mot sin integrasjonstype (type 9) og de positive egenskapene blir inkludert i deres oppførsel. På denne måten blir de mer avslappet, positive og fredelige.

I ubalanse

Når de gir etter for tvangstankene sine, kan type-6 mennesker bli for årvåkne, mistenksomme, pessimistiske, ubesluttsomme, engstelige og fraværende.
Hvis situasjonen ikke forbedrer seg, kan de lene seg mer mot deres desintegrasjonstype (type 3) og de negative egenskapene blir inkludert i deres oppførsel. På denne måten kan de bli mer sta, hensynsløse, egne, manipulerende og anklagende.

Vinger

Type-6 menneskers nabotyper er type 5 og 7. «Vingene» er nabotypene som har mest innflytelse på hovedtypen.
6w5 typen er mer introvert, seriøse og forsiktige, men kan også være asosiale og intellektuelt arrogante.
6w7 typen er mer sosiale, energetiske og lykkelige, men kan også være mer impulsive og materialistiske.