Type 7

Epikuristen, eventyreren

Phoebe Buffay (Friends)
Tyrion Lannister (GOT)
The Joker (Batman)

Oversikt

Type-7 mennesker er motivert av ønsket om å leve livet og ha det gøy. De ser på livet sitt som et eventyr og planlegger konstant nye opplevelser. De søker alltid etter nye ting som interesserer dem, og liker ikke å gå glipp av sjansen til å oppleve noe som er behagelig eller gøy. De kan ses på som ekstrovert, energiske, kreative, lekne og optimistiske mennesker med en god humoristisk sans. De liker å dele deres gode humør og prøver ofte å hjelpe de som er mer seriøse med å slappe av og le mer. Type-7 mennesker er veldig uavhengige mennesker og liker ikke begrensninger eller å bli fortalt hva de skal gjøre. De trenger frihet, variasjoner og flere alternativer både i arbeidslivet og på fritiden. Istedenfor å stå imot autoritet, finner de måter å unngå det. Deres positive smil og sjel gjør at de er flinke til å unngå og løse konflikter.

Unnvikende tvangstanker

Type-7 mennesker vil alltid, og noen ganger ubevisst, prøve å unngå ubekvemme følelser. De gjør alt de kan for å unngå tristhet, emosjonelle konflikter, frustrasjon, begrensninger og kjedsomhet.

Midtpunkt og motivasjon

Type-7 mennesker fokuserer hovedsaklig på å planlegge en positiv fremtid, planlegge morsomme og behagelige utflukter, og holder seg alltid åpen for positive alternativer. De ønsker å være lykkelige, prøve nye ting, og blir nervøse når de ikke har noe å gjøre, eller kun har ett mulig alternativ.
De blir motivert av underholdning og varierte opplevelser, de ønsker å prøve alt livet har å by på, og de ønsker å gjøre verden en mer behagelig plass å leve i. De har et behov for å være positive og optimistiske, og kan ta på seg improviserte oppgaver og fleksible planer.

Uvaner og forsvarsmekanismer

Når de gir etter for sine tvangstanker (å unngå smerte), kan deres ego gjøre dem humørsyke og grådige: «er det ikke bedre å ha det mer moro?». Uansett hva slags nytelse det er, så ønsker de mer av det, og de vil ikke stoppe før de er lei av det. De finner det derfor veldig vanskelig å stå imot hvis noe morsomt blir foreslått for dem. Deres forsvarsmekanisme er å rasjonalisere: dette kan ofte bli sett på som deres løsning på å reformulere noe til positive ting. Ved å rasjonalisere noe, kan type-7 mennesker finne gode grunner til å gjøre det de har lyst til, og se på ting slik de ønsker å se dem. For eksempel, hvis en type-7 person ikke bør drikke en spesiell ting på grunn av helsemessige årsaker, kan denne personen enkelt si til seg selv at «det er greit så lenge det bare er et lite glass». På denne måten vil de begrunne sin egen rasjonalisering for å unngå å føle seg dårlig med sitt eget valg. Det kan derimot gjøre dem ignorante for sine ekte motivasjoner.

I harmoni

Når de er tilfreds med seg selv og har kontroll over sine tvangstanker, er type-7 mennesker positive, fantasifulle, lekne, humoristiske, nysgjerrige, lykkelige, energiske, hjelpsomme, humanitære, spontane og kreative mennesker.
De er tilfreds med seg selv når deres ønske om nytelse blir tilfredsstilt, og når de føler seg fri. I denne tilstanden lener de seg mer mot sin integrasjonstype (type 5) og de positive egenskapene blir inkludert i deres egen oppførsel. De kan da bli mer analytiske, autonome, fokuserte, observante, og fokuserer mer på detaljer.

I ubalanse

Når de gir etter for sine tvangstanker, kan type-7 mennesker bli mer unnvikende, egosentriske, uengasjerte, pågående, uberegnelige, opphisset, og likegyldig mot andres følelser.
Hvis situasjonen ikke forbedrer seg, kan de lene seg mer mot sin desintegrasjonstype (type 1) og de negative egenskapene blir inkludert i deres oppførsel. De kan da bli mer autoritære, sta, kritiske, vanskelige og kravstore.

Vinger

Type-7 menneskers nabotyper er 6 og 8. «Vingene» er nabotypene som har mest innflytelse på hovedtypen.
7w6 typen er mer ansvarlig, god på å opprettholde forhold, og samarbeidsvillig, men kan også være mer nervøse og sårbare.
7w8 typen er mer selvstendig, bestemt og har bedre selvtillit, men kan også være med overdreven og materialistiske.