Type 2

De altruïst, de helper

Samwise Gamgee (Lord of the Rings)
Elena Gilbert (The Vampire Diaries)
Lily Aldrin (How I Met Your Mother)

Overzicht

2's zijn zorgzaam, attent en aanhankelijk, en zullen vaak hun best doen om bij te dragen aan het welzijn van de mensen om hen heen. Zij hebben een natuurlijk vermogen om de behoeften van de mensen om hen heen te begrijpen. Zij houden zich graag bezig met dingen die hun aangeboren goedheid vereisen. Zij zijn ook zeer complimenteus en weten vaak wat ze moeten zeggen om anderen te vleien. Zij hebben aangeboren sociale vaardigheden en interpersoonlijke relaties zijn ongelooflijk belangrijk voor hen. Zij zijn over het algemeen vriendelijk, attent, gezellig en warm. Zij helpen anderen graag hun volledige potentieel te bereiken.

Vermijdingsdrang

2'en proberen ten koste van alles, en vaak onbewust, hun eigen behoeften niet te erkennen. Zij voelen zich meer op hun gemak bij het geven dan bij het ontvangen. Zij doen er alles aan om anderen niet teleur te stellen en geen emotionele inzinking te krijgen omdat ze niet geliefd zijn.

Middelpunt van aandacht en motivatie

2-en leggen hun focus op de behoeften van anderen, en het ontvangen van hun goedkeuring. Zij geven veel, op verschillende manieren: lof, genegenheid, complimenten, hoe zij ook kunnen helpen, om liefde te ontvangen.
2-en worden gemotiveerd door hun betrokkenheid bij anderen. Zij proberen aan de behoeften van anderen te voldoen en voelen zich gemotiveerd als hun inspanningen worden erkend. Van binnen willen zij zich altijd gewaardeerd en belangrijk voelen voor anderen.
Zij moeten zich goedgekeurd en erkend voelen. Zij hebben graag een specifieke plaats in het hart van hun relaties.

Verdedigings- en verdedigingsmechanisme

Wanneer hun dwang het overneemt (geen aandacht besteden aan hun eigen behoeften), worden 2-en door hun ego onder druk gezet: trots (in een bepaalde vorm), om hun eigen behoeften te verwaarlozen en te verdringen om voorrang te geven aan de behoeften van anderen. Zij geloven dat zij over onbeperkte middelen beschikken om anderen te helpen, zonder voor zichzelf te hoeven zorgen.

In harmonie

n hun beste staat, wanneer zij hun dwang onder controle hebben, hebben 2-en vrede met zichzelf en zijn zij empathisch, bezorgd, altruïstisch, warm, enthousiast, begripvol, attent en vrijgevig. Zij geven oprecht en nederig, zonder iets terug te verwachten en dragen bij tot het welzijn van de mensen om hen heen.
Zij zijn op hun gemak als zij gelukkig zijn in hun relaties, zich geliefd en gewaardeerd voelen, en als hun hoop en verlangens uitkomen. Dan neigen zij naar hun integratietype (type 4) en worden de positieve eigenschappen van dit type in hun gedrag opgenomen. Zo leren zij zichzelf op een gezondere manier te aanvaarden zonder hun behoeften af te wijzen en worden zij authentieker en creatiever.

In onbalans

In de greep van hun dwang kunnen 2-en een laag zelfbeeld hebben, niet weten wanneer ze "nee" moeten zeggen, sterk afhankelijk zijn van anderen en te " afhankelijk" zijn. Als ze weinig interne erkenning of genegenheid hebben, kunnen ze dwangmatig advies of hulp geven waar niet per se om gevraagd is. Anderen kunnen hen dan autoritair, te demonstratief of manipulatief vinden. Als de situatie niet verbetert, neigen zij naar hun desintegratietype (type 8), en worden de negatieve trekken van dit laatste overgenomen in hun gedrag. Zo kunnen zij boos, agressief, beledigend, bedreigend, wraakzuchtig, beschuldigend en opstandig worden.

Naburige types

De vleugels van type 2 zijn de types 1 en 3. De "vleugel" is het aangrenzende type dat de meeste invloed lijkt te hebben op het basistype.
2w1's zijn discreet, idealistisch en moreel, maar kunnen ook kritischer zijn.
2w3's zijn extravert, ambitieus en zelfverzekerd, maar kunnen ook competitiever zijn.