Type 2

Altruisten, hjælperen

Samwise Gamgee (Ringenes Herre)
Elena Gilbert (The Vampire Diaries)
Lily Aldrin (How I Met Your Mother)

Overblik

2’ere er omsorgsfulde, kærlige, og vil ofte gøre deres bedste for at bidrage til velværet hos dem omkring dem. De har en naturlig evne til at forstå behovene hos dem omkring dem. De vil gerne være involveret med ting, der kræver deres naturlige gode sind. De er også gode til at give komplimenter og ved ofte, hvad de skal sige for at smigre andre. De har naturlige sociale evner og relationer til andre er utroligt vigtigt for dem. De er generelt venlige, betænksomme, sociale og varme. De vil gerne hjælpe andre med at nå deres fulde potentiale.

Det, de prøver at undgå

2’ere prøver, for enhver pris og ofte underbevidst, at undgå at anerkende deres egne behov. De føler sig langt bedre tilpas ved at give end at modtage. De gør alt hvad de kan for ikke at skuffe andre og ikke have et følelsesmæssigt sammenbrud over ikke at være elsket.

Center af opmærksomhed og motivation

2’ere har fokus på andres behov og at få deres anerkendelse. De giver meget og på forskellige måder: ros, omsorg, komplimenter, hvad end de kan gøre for at få kærlighed.
2’ere er motiverede af deres forpligtelser over for andre. De ønsker at imødekomme folks behov og føler sig motiverede, når deres anstrengelser bliver anerkendt. De søger altid efter at føle sig værdsat og vigtig for andre.
De har behov for at føle sig valideret og anerkendt. De vil gerne have en særlig plads i hjertet hos deres relationer.

Dårlige vaner og forsvarsmekanisme

Når deres kompulsion overtager (ikke lægge mærke til egne behov), drives 2’ere af deres ego: stolthed (i en bestemt form) og at forsømme og irettesætte deres egne behov for at prioritere andres behov. De tror, at de har ubegrænsede ressourcer til at hjælpe andre uden at skulle tage vare på sig selv.

I harmoni

I deres bedste tilstand, når de har deres kompulsion under kontrol, har 2’ere sluttet fred med sig selv og er empatiske, berørte, altruistiske, varme, entusiastiske, forstående, betænksomme og generøse. De vil give oprigtighed og beskedent, uden at forvente noget tilbage, og bidrage til velværet hos dem omkring dem.
De slapper af, når de er glade i deres relationer, føler sig elskede og værdsatte, og når deres håb og ønsker går i opfyldelse. Så læner de sig mod deres integrationstype (type 4), og disse positive træk inkluderes i deres adfærd. De lærer dermed at acceptere sig selv som helhed, uden at afvise egne behov, og de bliver mere autentiske og kreative.

I ubalance

Når de er fanget i deres kompulsion, kan 2’ere have lavt selvværd, ikke vide hvornår de skal sige "nej", dybt afhængige af andre og kan være for "opmærksomhedskrævende". Når de mangler indvendig anerkendelse eller omsorg, kan de give vejledning eller hjælp, der ikke nødvendigvis er blevet bedt om. Andre kan derfor se dem som autoritære, for demonstrative eller manipulerende. Hvis situationen ikke forbedres, har de tendens til at læne sig op ad deres disintegrationstype (type 8), og disse negative træk inkluderes i deres adfærd. De kan derfor blive vrede, aggressive, stødende, truende, hævngerrige, anklagende og rebelske.

Flanker

Type 2’s flanker er type 1 og 3. Flanken" er den nabotype, der virker til at have den største indflydelse på basistypen.
2w1’ere er diskrete, idealistiske og moralske, men kan også være mere kritiske.
2w3’ere er ekstroverte, ambitiøse og selvsikre, men kan også være konkurrencemennesker.