Typ 2

Altruista, pomocník

Samwise Gamgee (Pán prstenů)
Elena Gilbert (Upíří deníky)
Lily Aldrin (Jak jsem poznal vaši matku)

Přehled

Dvojky jsou starostlivé, ohleduplné a laskavé a často se snaží přispět k dobrému životu svého okolí. Mají přirozenou schopnost chápat potřeby lidí kolem sebe. Rádi se zapojují do věcí, které vyžadují jejich vnitřní dobrotu. Jsou také velmi lichotiví a často vědí, co říci, aby druhým zlepšili náladu a zalichotili. Mají vrozené schopnosti jednat s lidmi a mezilidské vztahy jsou pro ně nesmírně důležité. Obecně jsou přátelští, pozorní, společenští a vřelí. Rádi pomáhají druhým, aby dosáhli svého plného potenciálu.

Vyhýbavé nutkání

Dvojky se za každou cenu, často podvědomě, snaží vyhnout uvědomění si a uznání svých vlastních potřeb. Mnohem lépe se cítí při dávání než při braní. Dělají vše pro to, aby druhé nezklamali a citově se nezhroutili z toho, že nejsou milováni.

Střed pozornosti a motivace

Dvojky se zaměřují na potřeby druhých a na získání jejich uznání. Hodně dávají, a to různými způsoby – chválou, náklonností, komplimenty. Zkrátka jakkoli mohou, aby se jim dostalo od okolí potřebné lásky.
Dvojky jsou motivovány svým závazkem vůči ostatním. Snaží se uspokojovat potřeby druhých lidí a cítí se motivováni, když je jejich úsilí oceněno. Vnitřně se vždy snaží cítit se pro druhé oceněni a důležití.
Potřebují cítit, že je někdo schvaluje a uznává. Rádi mají ve vztazích své specifické místo.

Neřest a obranný mechanismus

Když je ovládne nutkání (nevěnují pozornost svým vlastním potřebám), dvojky jsou tlačeny svým egem – pýchou (v určité formě), aby zanedbávaly a potlačovaly své vlastní potřeby a upřednostňovaly potřeby druhých. Domnívají se, že mají neomezené zdroje na pomoc druhým, aniž by se museli starat samy o sebe.

V harmonii

V nejlepším stavu, kdy mají své nutkání pod kontrolou, jsou dvojky spokojené samy se sebou a jsou empatické, starostlivé, altruistické, vřelé, nadšené, chápavé, ohleduplné a velkorysé. Dávají ostatním upřímně a pokorně, aniž by za to něco očekávaly, a přispívají k blahu lidí kolem sebe.
Lidé tohoto typu jsou ve stavu vnitřní pohody, když jsou ve svých vztazích šťastní, cítí se milováni a oceňováni a když se jim plní jejich naděje a přání. Pak se přiklánějí ke svému integračnímu typu (typ 4) a do svého chování začleňují jeho pozitivní rysy. Učí se tak přijímat sebe sama plnohodnotnějším způsobem, aniž by odmítali své potřeby, a stávají se autentičtějšími a kreativnějšími.

V nerovnováze

V zajetí svého nutkání mohou mít dvojky nízké sebevědomí, neumějí říct "ne", jsou velmi závislé na druhých a příliš ostatní "potřebují". Když cítí nízké vnitřní uznání nebo náklonnost, mohou nutkavě poskytovat rady nebo pomoc, o kterou je nikdo nutně nežádal. Ostatní je proto mohou vnímat jako autoritativní, příliš demonstrativní nebo manipulativní. Pokud se situace nezlepší, mají tendenci přiklonit se ke svému dezintegračnímu typu (typ 8) a do svého chování přejímají jeho negativní rysy. Mohou se tak stát zlostnými, agresivními, útočnými, výhružnými, pomstychtivými, obviňujícími a vzpurnými.

Křídla

Křídla typu 2 jsou typ 1 a 3. "Křídlo" je sousední typ, který má zřejmě největší vliv na základní typ.
2w1 jsou diskrétní, idealističtí a morální, ale mohou být i kritičtější.
2w3 jsou extrovertní, ambiciózní a sebevědomí, ale mohou být také více soutěživí.