Type 4

De kunstenaar, de dromer

Belle (La Belle et la Bête)
Éponine (Les Misérables)
Dracula (Bram Stoker's Dracula)

Overzicht

4-ers voelen zich aangetrokken tot authenticiteit, originaliteit, individualiteit en artistieke expressie. Het zijn vaak gevoelige, expressieve, gepassioneerde en spirituele mensen die de wereld mooi willen maken. Zij hebben een diepe emotionele band met hun eigen wereld en met anderen. Zij proberen zichzelf en anderen op een diepe en authentieke manier te begrijpen. 4s zijn zeer gevoelig voor gevoelens van lijden, zowel tegenover zichzelf als tegenover anderen. Zij zijn ook zeer fantasierijk, en wanneer zij uit hun droomwereld, hun imaginaire wereld, komen, kunnen zij ware bronnen van inspiratie worden. Een 4 voelt zich het meest levend wanneer hij zijn eigenheid op creatieve wijze tot uitdrukking kan brengen via zijn eigen ervaringen en hartstochtelijke gevoelens.

Vermijdingsdrang

4-ers kijken koste wat kost, en soms onbewust, om niet alledaags te zijn. Ze doen er alles aan om zich niet afgewezen, onbeduidend, onbegrepen en niet-authentiek te voelen. Diep van binnen zijn ze bang ongewenst te zijn met hun verschillen, en emotioneel in de steek gelaten te worden.

Middelpunt van aandacht en motivatie

De aandacht van 4-en is vooral gericht op het verleden, de toekomst, op wat moeilijk te verkrijgen is (zij hebben een brandend verlangen naar het onmogelijke) en op wat ontbreekt. Zij richten zich op het vinden van de betekenis van dingen. Zij zijn zeer gevoelig voor gevoelens van nostalgie.
4-en worden gemotiveerd door artistieke expressie, worden aangetrokken door originaliteit, authenticiteit en willen de wereld mooi maken. Zij willen erkend worden voor hun kunstenaarschap en hebben een sterk gevoel voor individualiteit. Zij moeten hun creativiteit uiten om zich goed te voelen.

Verdedigings- en verdedigingsmechanisme

Wanneer zij in de greep zijn van hun dwang (het vermijden van alledaags zijn), maakt het ego van 4s hen afgunstig. Zij vergelijken zichzelf veel met anderen en worden snel jaloers als anderen hebben wat zij missen: relaties, geluk of erkenning. Hun verdedigingsmechanisme is introjectie. Ze internaliseren kwetsende gedachten om zichzelf te beschermen: ze interpreteren kwetsende gevoelens van buitenaf alsof ze van binnenuit komen. Ze "absorberen" soms belangrijke mensen door middel van introjectie om het te laten lijken dat deze mensen een deel van hen zijn. Bijvoorbeeld, als iemand die veel voor een 4 betekent hem bekritiseert, kan het type 4 dit introjecteren om het te laten lijken alsof de kritiek van binnenuit komt. Type 4's hebben vaak de neiging om slechte ervaringen te introjecteren en zo het gevoel te hebben dat ze er beter mee omgaan.

In harmonie

Wanneer zij vrede hebben met zichzelf en hun dwangmatigheid beheersen, zijn 4-ers expressief, introspectief, empathisch, meelevend, idealistisch en gepassioneerd.
Zij zijn op hun gemak wanneer zij belangrijke gevoelens van hen vrijelijk kunnen uiten, en wanneer anderen hen accepteren zoals zij zijn. Dan neigen zij naar hun integratietype (type 1) en worden de positieve eigenschappen van dit laatste overgenomen in hun gedrag. Zo worden zij rationeler, verzorgder, objectiever, realistischer en georganiseerder.

In onbalans

In de greep van hun dwang kunnen 4-en humeuriger worden, emotioneel instabiel, wispelturig, melancholisch en egocentrisch.
Als de situatie niet verbetert, neigen zij naar hun desintegratietype (type 2) en worden de negatieve trekken van dit laatste overgenomen in hun gedrag. In dat geval kunnen zij reactiever, dwangmatiger, hysterischer en wanhopiger worden.

Naburige types

De naburige types van type 4 zijn de types 3 en 5. De "vleugel" is het naburige type dat de meeste invloed lijkt te hebben op het basistype.
4w3's zijn extravert, ambitieus en dynamisch, maar kunnen zich ook meer zorgen maken over hun imago en elitair zijn.
4w5's zijn meer introvert, raadselachtig en intellectueel, maar kunnen ook depressiever en eenzamer zijn.