4-es típus

A művész, az álmodozó

Belle (A szépség és a szörnyeteg)
Éponine (A nyomorultak)
Drakula (Drakula, 1992)

Áttekintés

A 4-esek vonzódnak a hitelességhez, az eredetiséghez, az egyéniséghez és a művészi önkifejezéshez. Gyakran érzékeny, kifejező, szenvedélyes és spirituális emberek, akik szép és jó hellyé akarják tenni a világot. Mély érzelmi kapcsolatuk van a saját világukkal és másokkal. Megpróbálják mély és hiteles módon megérteni önmagukat és másokat. A 4-esek nagyon érzékenyek a szenvedés érzéseire, mind magukkal, mind másokkal szemben. Nagyon fantáziadúsak is, és amikor kilépnek az álmaik világából, a képzeletbeli világukból, igazi inspirációs forrássá válhatnak. A 4-esek akkor érzik magukat a legélénkebbnek, amikor saját tapasztalataikon és szenvedélyes érzéseiken keresztül képesek kreatívan kifejezni egyediségüket.

Elkerülési kényszer

A 4-esek minden áron arra törekszenek (néha tudattalanul), hogy elkerüljék a banalitást, a közhelyt, a közönségeset. Mindent megtesznek, hogy ne érezzék magukat elutasítottnak, jelentéktelennek, félreértettnek és hiteltelennek. Mélyen legbelül attól félnek, hogy különlegességük, egyediségük nélkül nem kívánatosak, és hogy érzelmileg elhagyják őket.

A figyelem és a motiváció központja

A 4-esek figyelme elsősorban a múltra, a jövőre, a nehezen elérhető dolgokra összpontosul (égető vágyuk van a lehetetlenre) és arra, ami hiányzik. A dolgok értelmének megtalálására összpontosítanak. Nagyon érzékenyek a nosztalgiára.
A 4-eseket a művészi önkifejezés motiválja, vonzódnak az eredetiséghez, a hitelességhez, és széppé akarják tenni a világot. Szükségük van arra, hogy elismerjék őket művészeti munkásságukért, és erős egyéniségérzettel kell rendelkezniük. Ki kell fejezniük kreativitásukat, hogy jól érezzék magukat.

Gyengeség és védekezési (elhárítási) mechanizmus

A kényszerük markában (a banalitástól, közhelytől való menekülés) a 4-esek egója iriggyé teszi őket. Sokat hasonlítják magukat másokhoz, és gyorsan irigykednek, amikor másoknak megvan, ami nekik hiányzik: kapcsolatok, boldogság vagy elismerés. Védekezési mechanizmusuk az introjekció (magábavetítés). Beépülnek képzeletükbe a sértő gondolatok, hogy megvédjék magukat: a külső tényezők fájdalmas érzéseit úgy értelmezik, mintha belülről jönnének, ezzel elkerülik a mások általi megvetés érzését. Néha „magukba szívják” a számukra fontos emberek karakterét, jellemvonásait magábavetítésen keresztül, hogy úgy tűnjön, mintha ezek az emberek a részük lennének. Például ha valaki, aki sokat jelent egy 4-esnek, kritizálja őt, a 4-es típus magába vetítheti azt, hogy úgy tűnjön, mintha saját magát kritizálná. A 4-es típusúak gyakran hajlamosak magukba vetíteni a mások által elszenvedett rossz tapasztalatokat, hogy úgy érezzék, jobban kezelik őket.

Harmóniában

Amikor békében vannak önmagukkal és kordában tartják a kényszerüket, a 4-esek kifejezőek, önmegfigyelőek, empatikusak, együttérzőek, idealisták és szenvedélyesek.
Akkor nyugodtak, amikor szabadon kifejezhetik fontos érzéseiket, és amikor mások elfogadják őket olyannak, amilyenek. Ekkor az integrációs típusuk (1-es típus, a maximalista) felé hajlanak, és ez utóbbi pozitív jellemvonásai beépülnek a viselkedésükbe. Ilyenkor racionálisabbá, pontosabbá, objektívebbé, reálisabbá és szervezettebbé válnak.

Kiegyensúlyozatlanságban

Kényszerük markában a 4-esek szeszélyesebbé, érzelmileg labilissá, ingataggá, melankolikussá és egocentrikussá válhatnak.
Ha a helyzet nem javul, hajlamosak a dezintegrációs típusuk (2-es típus, a segítő) felé hajlani, és ez utóbbi negatív jellemvonásai beépülnek a saját viselkedésükbe. Ilyenkor ingerlékenyebbé, elhamarkodottabbá, megszállottabbá, hisztérikusabbá és kétségbeesettebbé válhatnak.

Szárnyak

A 4-es típus szomszédos típusai a 3-as és az 5-ös típus. A „szárny” (rövidítve „w” mint angolul „wing”) a szomszédos típus, amely látszólag a legnagyobb hatást gyakorolja az alaptípusra.
A 4w3-k extrovertáltak, ambiciózusak és dinamikusak, de jobban aggódhatnak az imázsuk miatt, és elitisták lehetnek.
A 4w5-ök introvertáltabbak, titokzatosabbak és intellektuálisabbak, de depressziósabbak és magányosabbak is lehetnek.