Type 4

Artisten, Drømmeren

Belle (La Belle et la Bête)
Éponine (Les Misérables)
Dracula (Bram Stoker's Dracula)

Oversikt

Type- mennesker har en tendens til å være mer autentiske, originale, individuelle og artistiske. De er ofte sensitive, uttrykksfulle, lidenskapelige og spirituelle mennesker som ønsker å gjøre verden et bedre sted å leve. De har en dyp emosjonell tilknytning til deres egen verden og med andre. De prøver å forstå seg selv og andre på en dyp og autentisk måte. Type-4 mennesker er veldig sensitive ovenfor vonde følelser, både sine egne og andres. De er også veldig fantasifulle, og dagdrømmer ofte i sin egen fantasiverden, dette gjør dem til veldig inspirerende mennesker. Type-4 mennesker føler seg best når de kan uttrykke sin unike kreativitet gjennom deres egne opplevelser og lidenskapelige følelser.

Unnvikende tvangstanker

Type-4 mennesker ser alle de negative sidene av ting, og av og til helt uten å tenke over det. De gjør alt de kan for å unngå å føle seg avvist,ubetydelig, misforstått og uekte. Innerst inne frykter de å være uønsket og å bli følelsesmessig forlatt.

Midtpunkt og motivasjon

Type-4 menneskers oppmerksomhet er hovedsaklig fokusert på fortiden, fremtiden og det som er vanskelig å oppnå (de har en lidenskap for det umulige) og for ting som mangler i livet. De fokuserer på å finne meningen med ting.
De er veldig sensitive for nostalgiske følelser og blir motivert av artistiske uttrykk, originalitet, autentisitet, og ønsker å gjøre verden vakker. De har et behov for å uttrykke sin kreativitet for å føle seg tilfreds.

Uvaner og forsvarsmekanismer

Når de gir etter for tvangstankene sine (å unngå å være uoriginal), kan egoet til type-4 mennesker gjøre dem sjalu. De sammenligner seg selv med mange andre og kan fort bli sjalu når andre har det de føler de mangler: forhold, lykke eller anerkjennelse. Deres forsvarsmekanisme er introjeksjon . De fokuserer på vonde tanker for å beskytte seg selv: de ser på vonde følelser fra utvendige faktorer som om de kom fra dem selv. De kan av og til «ta på seg» andre viktige personligheter gjennom introjeksjon for å få det til å føles som om disse personlighetene er en del av dem selv. For eksempel, hvis en person som betyr mye for en type-4 person kritiserer dem, vil en type-4 person introjisere denne kritikken som om det skulle komme fra dem selv. Type-4 personer har en tendens til å ofte introjisere dårlige opplevelser og får derfor en følelse av at de har bedre kontroll over dem.

I harmoni

Når de er tilfreds med seg selv og har kontroll over sine tvangstanker, er type-4 mennesker introspektive, empatiske, medfølende, idealistiske, lidenskapelige og flinke til å uttrykke seg selv.
De føler seg mer avslappet når de fritt kan uttrykke sine viktige følelser og når andre aksepterer dem for hvem de er. I denne tilstanden lener de seg mer mot deres integrasjonstype (type 1) og de positive egenskapene blir inkludert i deres oppførsel. I denne tilstanden blir de mer rasjonelle, ryddige, objektive, realistiske og organiserte.

I ubalanse

Når de gir etter for sine tvangstanker, kan type-4 mennesker få mer humørsvingninger, bli emosjonelt ustabile, upålitelige, melankolske og egosentriske.
Hvis situasjonen ikke forbedrer seg, har de en tendens til å lene seg mer mot deres desintegreringstype (type 2) og de negative egenskapene blir inkludert i deres oppførsel. I dette tilfellet, kan de bli mer reaktive, kompulsive, , hysteriske og desperate.

Vinger

Type-4 menneskers nabotyper er type 3 og 5. «Vingene» er nabotypene som har mest innflytelse på hovedtypen.
4w3 typen er mer utadvendt, ambisiøse og dynamiske, men kan også bekymre seg for sitt eget selvbilde og bli mer elitær.
4w5 typen er mer introvert, enigmatisk og intellektuell, men kan også være mer depressiv og solitær.