Typ 4

Umělec, snílek

Kráska (Kráska a zvíře)
Éponine (Bídníci)
Dracula (Dracula)

Přehled

Čtyřky přitahuje autenticita, originalita, individualita a umělecký projev. Často jsou to citliví, expresivní, vášniví a duchovní lidé, kteří se snaží udělat svět hezkým. Mají hluboký citový vztah k vlastnímu světu i k druhým lidem. Snaží se hluboce a autenticky porozumět sobě i druhým. Čtyřky jsou velmi citlivé vůči pocitům utrpení, a to jak vůči sobě, tak vůči druhým. Jsou také velmi nápadití, a když vystoupí ze svého světa snů, ze svého imaginárního světa, mohou se stát skutečnými zdroji inspirace. Čtyřky se cítí nejživěji, když mohou tvořivě vyjádřit svou jedinečnost prostřednictvím vlastních prožitků a vášnivých pocitů.

Vyhýbavé nutkání

Čtyřky se za každou cenu, a někdy i podvědomě, snaží vyhnout banalitě. Tito lidé dělají vše pro to, aby se necítili odmítnutí, bezvýznamní, nepochopení a neautentičtí. V hloubi duše se bojí, že budou nežádoucí, když se odstraní jejich odlišnosti, a že budou citově opuštěni.

Střed pozornosti a motivace

Čtyři se soustředí především na minulost, budoucnost, na to, co je těžko dosažitelné (hoří touhou po nemožném), a na to, co jim chybí. Zaměřují se na hledání smyslu věcí. Jsou velmi citlivé vůči pocitům nostalgie.
Čtyřky jsou motivovány uměleckým vyjádřením, přitahuje je originalita, autenticita a chtějí zkrášlit svět. Potřebují být uznávány pro své umělecké schopnosti a mají silný smysl pro individualitu. Potřebují vyjádřit svou kreativitu, aby se cítily dobře.

Neřest a obranný mechanismus

Když jsou v zajetí svého nutkání (vyhýbají se banalitě), ego čtyřky je nutí k závisti. Hodně se srovnávají s ostatními a rychle začínají závidět, když ostatní mají to, co jim chybí: vztahy, štěstí nebo uznání. Jejich obranným mechanismem je introjekce. Internalizují zraňující myšlenky, aby se chránily – interpretují zraňující pocity z vnějších faktorů, jako by pocházely zevnitř. Někdy prostřednictvím introjekce "absorbují" důležité lidi, aby se zdálo, že tito lidé jsou jejich součástí. Například pokud někdo, kdo pro čtyřku hodně znamená, tuto osobu kritizuje, může ji typ 4 introjektovat, aby to vypadalo, že kritika vychází z jejího nitra. Lidé typu 4 mají často tendenci introjovat špatné zkušenosti, a tak mají pocit, že je zvládají lépe.

V harmonii

Když jsou v klidu sami se sebou a zvládají své nutkání, jsou čtyřky expresivní, introspektivní, empatické, soucitné, idealistické a vášnivé.
Jsou v pohodě, když mohou svobodně vyjádřit své důležité pocity a když je ostatní přijímají takové, jací jsou. Pak se přiklánějí ke svému integračnímu typu (typ 1) a jeho pozitivní rysy přejímají do svého chování. Stávají se tak racionálnějšími, přehlednějšími, objektivnějšími, realističtějšími a organizovanějšími.

V nerovnováze

Čtyřky mohou být v zajetí svého nutkání náladovější, citově labilnější, nestálé, melancholické a egocentrické.
Pokud se situace nezlepší, přikloní se k dezintegračnímu typu (typ 2) a do svého chování přejímají jeho negativní rysy. V takovém případě mohou být reaktivnější, kompulzivnější, hysteričtější a zoufalejší.

Křídla

Sousedními typy typu 4 jsou typy 3 a 5. „Křídlo“ je sousední typ, který má zřejmě největší vliv na základní typ.
4w3 jsou extrovertní, ambiciózní a dynamičtí, ale mohou se také více starat o svou image a být elitářští.
4w5 jsou introvertnější, záhadnější a intelektuálnější, ale mohou být také depresivnější a samotářštější.