3229 ember töltötte ki ezt a tesztet az elmúlt 24 órában!

Az enneagram teszt

Üdvözöljük az enneagram teszten!

Ez a teszt célja, hogy azonosítsa, melyik enneagram típus illik Önhöz a legjobban, valamint meghatározza az Ön legkifejezettebb „szárnyát”. Az eredményekben minden enneagram típusra vonatkozó pontszámát is megkapja.

Kérjük, a lehető legőszintébben válaszoljon a teszt kérdéseire, hogy a legmegbízhatóbb eredményeket kapja.

Átlagos elégedettség:
★★★★★★★★★★★★★★★ (4.64/5 a 7355 értékelés alapján)
Azoknak a felhasználóknak az értékelése alapján, akik véleményezték a teszt eredményeit.

Az enneagram alapjainak megértése

Mi határoz meg egy enneagram típust?

Az enneagram kör alakú ábrázolása, a 9 különböző számmal

Az enneagram típust nem a szokásos személyiségjegyek (kedves, segítőkész, intellektuális stb.) határozzák meg, hanem elsősorban az úgynevezett „elkerülési kényszer”. Az elkerülési kényszert nem mindig könnyű azonosítani, mivel gyakran tudat alatt befolyásol minket. Ez képviseli az enneagram típus magját, és ebből a kényszerből számos más jellemző származik (bár ezek már inkább nyitottak az értelmezésre).

Az enneagram célja, hogy segítsen tudatosabbá válni, hogyan befolyásol minket ez az „elkerülési kényszer”, jobban megértsük önmagunkat, és megtanuljuk kezelni azt, törekedve arra, hogy jobb egyénekké váljunk.

Melyek a 9 enneagram típus?

1-es típus: A tökéletességre törekvők

A tökéletességre törekvők minden áron elkerülik a belső haragot. Az erkölcs és etika vezérli őket, és egy kritikus hang szól a fejükben. Igyekeznek elkerülni azokat a hibákat, amelyek megkérdőjelezhetnék kompetenciájukat és megbízhatóságukat. Bővebben az 1-es enneagram típusról.


2-es típus: A segítők

A segítők elkerülik saját szükségleteik felismerését. Inkább adnak, mint kapnak, és mindent megtesznek azért, hogy szeressék őket a fontos emberek az életükben, elkerülve a csalódást. Bővebben a 2-es enneagram típusról.


3-as típus: A kaméleonok

A kaméleonok elkerülik a kudarcot. Minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy elkerüljék a terméketlenséget, inaktivitást, középszerűséget és a rossz megjelenést. Bővebben a 3-as enneagram típusról.


4-es típus: Az álmodozók

Az álmodozók elkerülik a banalitást. Igyekeznek elkerülni az elutasítottság, jelentéktelenség, félreértettség és hamisság érzését. Bővebben a 4-es enneagram típusról.


5-ös típus: A kutatók

A kutatók elkerülik a belső ürességet azáltal, hogy folyamatosan tudást keresnek. Igyekeznek elkerülni az erős érzelmeket (különösen a félelmet), a tolakodó embereket és a gondolkodás nélküli cselekvést. Bővebben az 5-ös enneagram típusról.


6-os típus: A lojálisak

A lojálisak elkerülik a devianciát. Igyekeznek elkerülni a kétértelműséget az ötletek, kapcsolatok, szerepek és helyzetek tekintetében, és mindent megkérdőjeleznek, ami nincs bizonyítva. Bővebben a 6-os enneagram típusról.


7-es típus: A kalandorok

A kalandorok elkerülik a belső szenvedést. Mindent megtesznek, hogy elkerüljék a szomorúságot, érzelmi fájdalmat, frusztrációt, korlátokat, kényszereket és unalmat. Bővebben a 7-es enneagram típusról.


8-as típus: A vezetők

A vezetők elkerülik a gyengeségeket. Igyekeznek elkerülni, hogy gyengék, sebezhetőek, másokra utaltak legyenek, igazságtalan szabályokat és hogy irányítsák vagy manipulálják őket. Bővebben a 8-as enneagram típusról.


9-es típus: A béketeremtők

A béketeremtők elkerülik a konfliktusokat. Igyekeznek elkerülni a konfrontációkat, a túl sok követelés kifejezését és hogy elveszítsék lelki nyugalmukat. Bővebben a 9-es enneagram típusról.


Mi az enneagram típus szárnya?

Két nyíl ábrázolja a 9-es típus két szárnyát, az egyik a 8-as típusra, a másik az 1-es típusra mutat
A 9-es típus szárnyai

Minden enneagram típusnak két előre meghatározott szárnya van. Az enneagram típus szárnyai az előző és a következő típusnak felelnek meg. Például a 3-as típus szárnyai a 2-es és a 4-es típusok. A 9-es típus szárnyai pedig a 8-as és az 1-es típusok (mivel nincs 10-es típus).

Egy személy enneagram szárnya az a szárny (a két lehetőség közül az egyik), amely a legnagyobb hatást gyakorolja személyiségére. Tehát ha valakit „3 szárny 2”-ként írnak le, ez azt jelenti, hogy a 2-es típus nagyobb hatással van a fő típusára, mint a 4-es típus. Ezért valószínűleg segítőkészebb (egy személyiségjegy, amely gyakran társul a 2-es típushoz), mint egy 3-as típusú szárny 4-es.

A szárny kis árnyalatot ad egy személy enneagram leírásához. Azonban hatása nagyon csekély marad ahhoz képest, amit a fő enneagram típus képvisel. Például, ha valakit 3-as típusú szárny 4-esként írnak le, ez azt jelenti, hogy ez a személy 3-as típusú, erősebb hatással a 4-es típusból, mint a 2-es típusból. De a 3-as típus határozza meg elsősorban őket. A szárny csak egy kis árnyalatot ad hozzá, amely kisebb ahhoz képest, amit a fő típus hoz leírásukhoz. A szárny nem ugyanolyan fontossággal bír, mint a fő típus, különösen mivel a fő típus határozza meg elkerülési kényszerünket (amit jobban meg kell tanulnunk kezelni). Ezért hozzájárul a személyes fejlődéshez leginkább.

Lehet valakinek több enneagram típusa is?

A legtöbb ember számára nem, és ez jó dolog. Mert alapvetően az enneagram típus nem egy személyiségtípus, hanem inkább egy kényszeres kör. És megpróbálni kezelni egyet sem könnyű, nemhogy többet... Ha ez megtörténne, valószínűleg egy tartós „egészségtelen” állapotban lenne, amely alatt más típusok kényszerei is hozzáadódhatnak az alap típushoz. Azonban valaki biztosan rendelkezhet több enneagram típus személyiségjegyeivel, és ez nagyon gyakran így van! Mindannyian képesek vagyunk kifejleszteni minden típus személyiségjegyét anélkül, hogy azokhoz tartoznánk. Különösen, ha „egészséges” állapotban vagyunk, és jobban irányítjuk és harmóniában vagyunk önmagunkkal. Így egy 9-es típusú személy lehet olyan nagylelkű, mint egy 2-es típusú személy. És a 3-as típusú személyek lehetnek olyan intellektuálisak, mint az 5-ös típusú személyek. Ami elsősorban megkülönbözteti őket, az elkerülési kényszerük.

Változhat az enneagram típusom idővel?

Ritka, de lehetséges. Környezetétől, új erős külső hatásoktól és döntéseitől függően érzékenyebbé válhat egy új elkerülési kényszerre, és közelebb kerülhet egy másik enneagram típushoz.

Mik az integrációs és dezintegrációs típusok?

Ábrázolás nyilakkal az enneagram típusok integrációs irányáról, 1 megy a 7-re, 7 megy az 5-re, 5 megy a 8-ra, 8 megy a 2-re, 2 megy a 4-re, 4 megy az 1-re, 3 megy a 6-ra, 6 megy a 9-re, és 9 megy a 3-ra
Az integrációs típusok (kék nyilak)

Az integrációs és dezintegrációs típusok két enneagram típus, amely felé egy személy hajlamos elmozdulni az elkerülési kényszerrel való kapcsolatuk alapján, amely meghatározza enneagram típusukat. Amikor egy személy jó kapcsolatban van kényszerével (jól kezeli), akkor integrációs típusuk felé mozdul el. Ezzel szemben, amikor egy személy rossz kapcsolatban van kényszerével (nem kezeli jól, és annak hatása alá kerül), akkor dezintegrációs típusuk felé mozdul el. Ezek a típusok előre meghatározottak az alap típus alapján. Például a 8-as típus integrációs típusa a 2-es típus, és dezintegrációs típusa az 5-ös típus. Az ugyanazon enneagram típusú emberek nagyon különbözőek lehetnek mentális állapotuk („egészséges,” „egészségtelen,” vagy „átlagos”) alapján.

Amikor egészségesebbé válik, szélesebb körű pozitív személyiségjegyekkel kapcsolódik össze (és bármelyik alap típus feltételezi, hogy képes kifejleszteni azokat a jellemzőket, amelyeket általában bármely más típushoz társítanak). Az integrációs típus általában elég ellentétes az alap típussal, így megerősítve egy személy valós javulását.

A dezintegrációs típusok pedig kiemelik azokat a negatív jellemzőket, amelyeket az alap típus általában természetes módon elkerülne. Tehát, ha ezeket kezdenék megnyilvánítani, az közvetlenül jelzi belső szenvedésüket és mentális állapotukat („egészségtelen”).

Mi az egészséges vagy egészségtelen típus?

Egy személyt „egészséges,” „átlagos” vagy „egészségtelen” állapotúnak tekintünk azon alapján, hogy mennyire jól kezeli kényszerét. Ha mentálisan egészséges önmagával és másokkal szemben, vagy sem. Így ugyanazon enneagram típusú két személy nagyon különböző lehet attól függően, hogy jól kezelik-e elkerülési kényszerüket vagy sem. Ezért van a „harmóniában” és „kiegyensúlyozatlanságban” kategória minden enneagram típus leírásában ezen a weboldalon. Amelyben az emberek magukra találhatnak az általuk megélt pillanatok függvényében, és többé-kevésbé gyakran. A körülményektől, a dolgok és önmaguk kezelésének módjától függően stb. Tehát amikor valaki a legtöbbször „harmóniában” van, „egészséges”-nek tekinthető. Ezzel szemben, ha a legtöbbször „kiegyensúlyozatlan,” akkor „egészségtelen”-nek tekinthető. És végül, ha ez inkább köztes, akkor „átlagos”-nak tekinthető.

Mi a legjobb enneagram teszt?

Nagyon fontos az enneagram felfedezésekor szem előtt tartani, hogy az enneagram nem egy teszt, hanem egy elmélet. Az enneagram teszt célja, hogy segítsen megtalálni típusát, de Ön a legjobb személy, aki meghatározhatja típusát. Ezért nagyon fontos, hogy amikor enneagram tesztet vesz, biztosítsa, hogy jó minőségű tesztet válasszon, hogy elkerülje a félrevezetést és ne maradjon le az enneagram potenciáljáról.

Ez az enneagram személyiségteszt eredetileg úgy készült, hogy a lehető legmegbízhatóbb legyen, és lehetővé tegye több ember számára, hogy felfedezze enneagram típusát. Egy jó enneagram teszthez, a kérdések jó megválasztása mellett, komoly utóelemzésre van szükség a válaszokból, hogy optimalizálják algoritmusát és a lehető legmegbízhatóbb eredményeket nyújtsák. Ez történt az első online verzió indulásakor (2018-ban).

Továbbá, ennek a tesztnek az algoritmusa az évek során finomításra került több mint 1 400 000 eredmény és ezer felhasználói visszajelzés alapján. Ezért vagyunk biztosak abban, hogy ma, megbízhatóság szempontjából, ez a weboldal kínálja a legjobb enneagram tesztet az interneten.

Mennyi ideig tart a teszt?

Ez az enneagram teszt 72 kérdésből áll, és körülbelül 10 percet vesz igénybe.

Ingyenes ez az enneagram teszt?

Igen, az enneagram teszt ingyen elérhető. A teszt kitöltése után azonnal hozzáférhet eredményeihez ingyenesen az oldal alján található linkre vagy a bal felső sarokban található enneagram logóra kattintva. A fizetés opcionális, és személyre szabott tanácsokat nyújt az eredményein felül.

Kínálnak előfizetést?

Nem. Nem kínálunk semmilyen előfizetést. Ezen a weboldalon nyugodt lehet. Ha további opciókért (mint a személyre szabott tanácsadás) fizet, az egyetlen egyszeri fizetés. Nincsenek előfizetések vagy rejtett díjak.

Legutóbbi vélemények

Zirailah, 2w3 típus
★★★★★★★★★★★★★★★
Pontosan, szépen megfogalmazott, értelmezhető kérdések, tényleg nincsenek félrevezetések. Eleinte arra tippeltem, hogy 2w1 a "winggel" együtt, a 2-es az meg volt, sőt! A váltások a 2-es és a 4-es között nagyon pontos magyarázat, ahogyan a 2-es és a 8-as közötti is. Megéri kitölteni, a rászánt időt és az árát. Köszönet a megerősítésért!
1720866812