3-es típus

A kaméleon, a színész

Margaery Tyrell (Trónok harca)
Jay Gatsby (A nagy Gatsby)
Mary Crawley (Downton Abbey)

Áttekintés

A 3-asok céljaik köré szervezik életüket, hogy elismerést és csodálatot kapjanak másoktól. Bármilyen területen tevékenykednek is, a hármasok azt szeretnék, ha az egyik legjobbként ismernék el őket ezen a területen. Magabiztosak, és meggyőződésük, hogy sikeresek lesznek bármiben, amivel próbálkoznak, és gyakran így is történik. Ambiciózus lények, céltudatosak, elszántak és hatékonyak. Nagyon tapintatosak és karizmatikusak. Erős készségekkel rendelkeznek az emberi kapcsolatok terén, és nagyon alkalmazkodóak. Nagyon jók a hálózatépítésben, és tudják, hogyan kell vonzó módon eladni magukat.

Elkerülési kényszer

A 3-asok arra törekszenek, hogy minden áron elkerüljék a kudarcot, és ezt gyakran tudattalanul teszik. Mindent megtesznek, hogy produktívak és aktívak legyenek, hogy ne legyenek középszerűek vagy hogy elkerüljék a rossz szereplést. Mélyen legbelül gyakran félnek attól, hogy nem kívánatosak azon kívül, amit csinálnak, és ezért próbálnak minél sikeresebbek lenni, hogy úgy érezzék, mások jobban elfogadják és vágynak rájuk.

A figyelem és a motiváció központja

A 3-asok figyelme elsősorban a kitűzött célokra és feladatokra összpontosul, amelyeket el kell végezni az elérésük érdekében. Teljesítményre és presztízsre vágynak. Nagyon figyelnek a körülöttük lévőkre, akikhez alkalmazkodnak, hogy megfeleljenek az igényeiknek. A siker képe akarnak lenni.
A 3-asokat az motiválja, hogy elismerjék a sikerüket. Magabiztosak és tudják, hogyan lépjenek előre. Szeretik a figyelmet, a csodálatot, és amikor lenyűgöznek másokat tetteikkel. Ez motiválja őket, hogy még tovább menjenek. Késztetést éreznek arra, hogy kitűnjenek a tömegből, és megpróbáljanak a legjobbnak lenni abban, amit csinálnak.

Gyengeség és védekezési (elhárítási) mechanizmus

Amikor a kényszerük markában vannak (a kudarctól való menekülés), a 3-asok egója hiúvá és hazuggá teheti őket, önmaguk és mások számára egyaránt. Védekezési mechanizmusuk az azonosítás. Hajlamosak megváltoztatni megjelenésüket és viselkedésüket egy olyan szerep megtestesítésével, amelyről úgy vélik, hogy a teljesítmény és a siker kivetülése, ami lehetővé teszi számukra a kudarc érzésének elkerülését és megőrizni mások elismerését azáltal, hogy megtestesítik azt, amit mások értékelnek. Gyakran annyira belemerülnek a szerepükbe, hogy elfelejtik a „belső énjüket”. Ezután megpróbálják úgy elvégezni a feladatokat és kielégíteni mások kéréseit, hogy közben megőrzik a „győztes” képét. Egy „önillúzióban” élnek, miközben megtestesítik azt a szerepet és képet, amelyet másoknak akarnak mutatni. Annyira foglalkoztatja őket, hogy jól mutassanak és a tőlük várható legjobbat adják, hogy elveszítik magukat abban a szerepben, amellyel azonosulnak, és elfelejtik, hogy kik is ők valójában.

Harmóniában

Amikor békében vannak önmagukkal, és uralkodnak a kényszerük felett, a 3-asok optimisták, megfontoltak, elkötelezettek a munkájuk iránt, motiváltak, versenyszelleműek, barátságosak, segítőkészek, karizmatikusak és kompetensek.
Akkor nyugodtak és boldogok, amikor elérték a sikernek azt a szintjét, amire vágytak, megszerezték azt a képet, amit akartak, és csodálatot kapnak másoktól. Ekkor az integrációs típusuk (6-os típus, a lojális) felé hajlanak, és ez utóbbi pozitív jellemvonásai beépülnek a viselkedésükbe. Ilyenkor kevésbé aggódnak az imázsuk miatt, és elkötelezik magukat olyan emberek mellett, akikkel lojálisabbá és önzetlenebbé válhatnak.

Kiegyensúlyozatlanságban

Kényszerük markában a 3-asok túl sok figyelmet fordíthatnak státuszukra és imázsukra, megerősítést igényelnek másoktól, határozatlanná, manipulatívvá és munkamániássá válhatnak.
Ha a helyzet nem javul, hajlamosak a dezintegrációs típusuk (9-as típus, a béketeremtő) felé hajlani, és ez utóbbi negatív jellemvonásai beépülnek a saját viselkedésükbe. Ilyenkor stagnálók, passzívak, zárkózottak, tétovázóbbak és kevésbé produktívak lehetnek.

Szárnyak

A 3-as szomszédos típusai a 2-es és 4-es típusok. A „szárny” (rövidítve „w” mint angolul „wing”) a szomszédos típus, amely látszólag a legnagyobb hatást gyakorolja az alaptípusra.
A 3w2 melegszívű, segítőkész és bátorító, de lehet rábeszélőbb és manipulatívabb is.
A 3w4-esek magukba fordulóak, komolyak és kreatívak, de lehetnek hencegőek és szeszélyesebbek is.