Tyyppi 3

Kameleontti, näyttelijä

Margaery Tyrell (GOT)
Jay Gatsby (Great Gatsby)
Mary Crawley (Downton Abbey)

Yleiskatsaus

Kolmoset järjestävät elämänsä tavoitteiden ympärille, jotta saisivat tunnustusta ja ihailua muilta. Riippumatta siitä, millä alalla he toimivat, kolmoset haluavat tulla tunnustetuksi yhtenä alansa parhaista. He ovat itsevarmoja ja uskovat onnistuvansa kaikessa, mitä he yrittävät, ja usein he onnistuvatkin. He ovat kunnianhimoisia olentoja, tavoitteellisia, määrätietoisia ja tehokkaita. He ovat hyvin tahdikkaita ja karismaattisia hurmaajia. Heillä on vahvat ihmissuhdetaidot, ja he ovat hyvin sopeutumiskykyisiä. He ovat erittäin hyviä verkostoitumaan ja osaavat myydä itseään houkuttelevalla tavalla.

Vältettävä käytös

Kolmoset pyrkivät kaikin keinoin välttämään epäonnistumisia, ja tekevät sen usein alitajuisesti. He tekevät kaikkensa välttääkseen sen, etteivät ole tuottavia tai aktiivisia, eivätkä myöskään keskinkertaisia ja huonon näköisiä. Syvällä sisimmässään he usein pelkäävät olevansa epätoivottuja sen ulkopuolella, mitä he tekevät, ja siksi he yrittävät onnistua mahdollisimman monessa asiassa, jotta he tuntisivat olevansa enemmän muiden hyväksymiä ja haluamia.

Huomion ja motivaation keskus

Kolmosen huomio keskittyy pääasiassa kiinteisiin tavoitteisiin ja tehtäviin, jotka on suoritettava niiden saavuttamiseksi. He etsivät suoritusta ja arvostusta. He ovat hyvin tarkkaavaisia kaikkia ympärillään olevia ihmisiä kohtaan, joiden käytökseen he mukautuvat täyttääkseen heidän tarpeensa. He haluavat olla menestyksen perikuva.
Tunnustus menestyksestä motivoi kolmosia. He ovat itsevarmoja ja osaavat tuoda itsensä esiin. He haluavat saada huomiota, tulla ihailluiksi ja tehdä vaikutuksen teoillaan, mikä motivoi heitä menemään entistäkin pidemmälle. He haluavat erottua muista ja pyrkiä olemaan parhaita siinä, mitä tekevätkään.

Paheet ja puolustusmekanismi

Kun he ovat paheensa vallassa (epäonnistumisen välttäminen), kolmosten ego voi tehdä heistä turhamaineisia ja valehtelijoita, niin itselleen kuin muillekin. Heidän puolustusmekanisminsa on samaistuminen. Heillä on taipumus muuttaa ulkonäköä ruumiillistamalla rooli, jonka he uskovat olevan saavutusten ja menestyksen projektio, jonka avulla he voivat välttää epäonnistumisen tunteita ja säilyttää muiden hyväksynnän ruumiillistamalla sen, mitä he arvostavat. He kietoutuvat usein niin paljon rooliinsa, että he unohtavat "sisäisen minänsä". Tällöin he pyrkivät suorittamaan tehtäviä ja vastaamaan toisten pyyntöihin säilyttäen samalla "voittajan" kuvan. He löytävät itsensä tästä "itsepetoksesta" ruumiillistamalla roolin ja kuvan, jota he haluavat esittää. He ovat niin huolissaan siitä, että he näyttävät hyvältä ja erityisesti parhaalta, että he menettävät itsensä rooliin, johon he samaistuvat, ja unohtavat, keitä he todella ovat.

Harmonia

Kun kolmoset ovat tasapainossa itsensä kanssa ja saavat paheensa hallintaan, he ovat optimistisia, harkitsevia, työhönsä omistautuneita, motivoituneita, kilpailukykyisiä, sosiaalisia, avuliaita, karismaattisia ja päteviä.
He voivat hyvin, kun he ovat saavuttaneet tavoittelemansa menestyksen tason, saaneet haluamansa imagon ja saavat ihailua muilta. Tällöin he kallistuvat kohti integraatiotyyppiä (tyyppi 6), ja sen myönteiset piirteet omaksutaan heidän käyttäytymiseensä. Näin ollen he eivät ole enää niin huolissaan imagostaan ja sitoutuvat ihmisiin, joille he voivat olla lojaalimpia ja joiden kanssa he voivat olla epäitsekkäämpiä.

Epätasapainossa

Pakonomaisuuden vallassa kolmoset voivat olla liian tietoisia asemastaan ja imagostaan, tarvitsevat vahvistusta muilta, heistä tulee päättämättömiä, manipuloivia ja työnarkomaaneja.
Jos tilanne ei parane, he taipuvat kohti hajoamistyyppiä (tyyppi 9), ja jälkimmäisen kielteiset piirteet omaksutaan heidän käytökseensä. Näin heistä voi tulla staattisia, passiivisia, sulkeutuneita, epäröivämpiä ja vähemmän tuottavia.

Siivet

Kolmosen naapurityypit ovat tyypit 2 ja 4. "Siipi" on naapurityyppi, jolla näyttää olevan suurin vaikutus päätyyppiin.
3w2-tyypit ovat lämpimiä, avuliaita ja rohkaisevia, mutta voivat myös olla melkoisia sanataitureita ja manipuloivampia.
3w4-tyyppi on itsetutkiskeleva, vakava ja luova, mutta voi olla myös teeskentelevämpi ja alakuloisempi.