Typ 3

Chameleon, herec

Margaery Tyrell (GOT)
Jay Gatsby (Velký Gatsby)
Mary Crawleyová (Downton Abbey)

Přehled

Trojky si svůj život organizují podle cílů, aby se jim dostalo uznání a obdivu ostatních. Ať už je jejich činnost v jakémkoli oboru, trojky chtějí být uznávány jako jedny z nejlepších v tomto vybraném oboru. Jsou sebevědomé a věří, že uspějí ve všem, o co se pokusí, a často se jim to podaří. Jsou to ambiciózní bytosti, cílevědomé, odhodlané a výkonné. Jsou to velmi taktní a charismatičtí okouzlovači. Skvěle pracují ve vztazích a jsou velmi přizpůsobiví. Jsou velmi dobří v navazování kontaktů a umí se atraktivně prodat.

Vyhýbavé nutkání

Trojky se snaží za každou cenu vyhnout neúspěchu a často tak činí podvědomě. Dělají všechno pro to, aby se vyhnuli neproduktivitě a neaktivitě, stejně jako průměrnosti a špatnému vystupování. V hloubi duše se často obávají, že budou nežádoucí i mimo to, co dělají, a proto se snaží uspět v co největší míře, aby se cítili ostatními více přijímáni a žádáni.

Střed pozornosti a motivace

U trojek je pozornost zaměřena především na pevně stanovené cíle a úkoly, které je třeba splnit, aby jich bylo dosaženo. Hledají výkon a prestiž. Jsou velmi pozorní ke všem kolem sebe, čemuž se přizpůsobují, aby vyhověli jejich potřebám. Chtějí být obrazem úspěchu.
Uznání za úspěch trojky motivuje. Tito lidé jsou sebevědomí a vědí, jak se prosadit. Mají rádi pozornost, obdiv a dojem z toho, co dokázali, to je motivuje jít ještě dál. Potřebují se odlišovat od ostatních a snaží se být nejlepší v tom, co dělají.

Neřest a obranný mechanismus

Když jsou v zajetí svého nutkání (vyhýbání se neúspěchu), může je jejich ego učinit ješitnými a potenciálně i lháři, a to jak vůči sobě, tak vůči ostatním. Jejich obranným mechanismem je identifikace. Mají tendenci měnit vzhled ztělesňováním role, o níž se domnívají, že je projekcí úspěchu a zdaru, což jim umožňuje vyhnout se pocitům selhání a udržet si uznání druhých tím, že se vtělí do toho, čeho si cení. Často se do své role natolik vžijí, že zapomenou na své "vnitřní já". Snaží se pak plnit úkoly a odpovídat na požadavky druhých a přitom si udržovat image „vítěze"V tomto "sebeklamu" se ocitají tím, že se vtělí do role a obrazu, který chtějí vytvářet. Tolik jim záleží na tom, aby vypadali dobře, a zejména aby vypadali co nejlépe, že se v roli, s níž se ztotožňují, ztrácejí a zapomínají, kým skutečně jsou.

V harmonii

Když jsou v klidu sami se sebou a mají své nutkání pod kontrolou, jsou trojky optimistické, přemýšlivé, oddané své práci, motivované, soutěživé, společenské, vstřícné, charismatické a kompetentní.
Tito lidé získají pocit klidu, když dosáhnou úspěchu, o který usilovali, získají image, kterou chtěli, a obdiv ostatních. Pak se přiklánějí ke svému integračnímu typu (typ 6) a jeho pozitivní rysy přejímají do svého chování. Začínají tak méně dbát na svou image a věnují se lidem, k nimž mohou být loajálnější a s nimiž se mohou stát altruističtějšími.

V nerovnováze

V zajetí svého nutkání si mohou být lidé s typem 3 příliš vědomi svého postavení a image, kdy potřebují potvrzení od ostatních a stávají se nerozhodnými, manipulativními a workoholiky.
Pokud se situace nezlepší, přikloní se ke svému dezintegračnímu typu (typ 9) a do svého chování přejímají jeho negativní rysy. Mohou se tak stát statickými, pasivními, uzavřenými, váhavějšími a méně produktivními.

Křídla

Sousedními typy typu 3 jsou typy 2 a 4. "Křídlo" je sousední typ, který má zřejmě největší vliv na základní typ.
3w2 jsou vřelí, vstřícní a povzbudiví, ale mohou být také manipulativní.
3w4 jsou introspektivní, vážní a kreativní, ale mohou být také domýšliví a náladoví.