W ciągu ostatnich 24 godzin test wypełniło aż 2989 osób!

Enneagram - test osobowości

Celem poznania swojego typu enneagramu jest pomoc w lepszym poznaniu siebie i samorozwoju. Nie ma czegoś takiego jak „lepszy” czy „gorszy” typ. Każdy typ i każda osoba ma swoje własne, unikatowe cechy.

Enneagram jest modelem, który stara się opisywać ludzką osobowość w ramach 9 różnych typów funkcjonowania. Typy odnoszą się do trzech ośrodków inteligencji (umysłowej, emocjonalnej i instynktownej), które posiada każdy z nas. Każdy z nich opiera się na nieświadomych lękach, pragnieniu ich przezwyciężenia i wyraża unikalny sposób, w jaki trzy centra inteligencji oddziałują między sobą.

Średnia ocenia użytkowników:
★★★★★★★★★★★★★★★ (4.65/5 z 5795 recenzji)
Wynik testu zostanie wyświetlony po jego zakończeniu.

Ostatnie opinie

Rybka, typ 2w1
★★★★★★★★★★★★★★★
1708458454
Mirka, typ 2w3
★★★★★★★★★★★★★★★
1708455983
Baniaczello, typ 2w1
★★★★★★★★★★★★★★★
1708381875
Domis, typ 9w1
★★★★★★★★★★★★★★★
1708275542
ali, typ 2w1
★★★★★★★★★★★★★★★
1707247271