Typ 1

Idealista, perfekcjonista

Hermiona Granger (Harry Potter)
Gandalf (Władca Pierścieni)
Spock (Star Trek)

Informacje ogólne

Jedynki chcą żyć w idealnym świecie i ciężko pracować, by poprawiać siebie, wszystkich i wszystko wokół nich. Są to rozsądne i sumienne istoty, które opanowały samokontrolę do tego stopnia, że są w stanie zachować powściągliwość wobec własnych impulsów, emocji i pragnień. Cokolwiek robią, robią to najlepiej jak potrafią, w oparciu o wysoki poziom profesjonalizmu, kompetencji, zgodnie z zasadami i uczciwością. Są zdyscyplinowane, zorganizowane i często bardzo pracowite. Pasjonuje ich idea uczynienia świata lepszym miejscem dla wszystkich i traktują swoją pracę bardzo poważnie. Gotowe są poświęcić wszystko dla sprawy, w którą wierzą.

Czego unikają, słabości i przymusy

Jedynki starają się, często podświadomie, unikać wewnętrznego gniewu za wszelką cenę. Są perfekcjonistami kierującymi się moralnością i etyką. Mają w głowie głos, który krytykuje wszystko, co robią źle. Za wszelką cenę starają się unikać błędów, które poddawałyby w wątpliwość ich kompetencje i zaufanie.

Centrum uwagi i motywacji

Uwaga Jedynek koncentruje się na środowisku, które chcą poprawić. Wykrywają niedoskonałości, które naturalnie chcą korygować i naprawiać. W związku z tym przywiązują dużą wagę do szczegółów i dążą do utrzymania we wszystkim bardzo wysokich standardów.
Jedynki są motywowane przez podnoszenie jakości tego, co robią i zawsze starają się robić rzeczy jeszcze lepiej. Ich działania opierają się na ich normach, moralności i zasadach. Czują potrzebę życia w uczciwy sposób i zawsze dążą do poprawy siebie, innych i wszystkiego, co je otacza.

Złe nawyki i mechanizmy obronne

Kiedy wewnętrzny przymus (unikanie błędów) przejmuje kontrolę, ego Jedynek popycha i wykształca w nich złe nawyki, które budzą frustrację. Dążą do naprawienia wszystkich błędów, które napotykają, by zbliżyć się do doskonałości tak bardzo, jak to możliwe. Wykształcają w sobie wewnętrzny gniew, ponieważ nic nie wydaje im się tak sprawiedliwe, jak być powinno. Z drugiej strony ich mechanizm obronny - formacja reakcji - popycha je do tłumienia swojej złości z wielkim wysiłkiem, ponieważ wydaje im się ona brakiem samokontroli. Jeśli uznają, że ich pokusy są przyczyną ich udręk, zrobią coś przeciwnego: jeśli będą myślały o tym, aby ograniczyć swój wysiłek, będą pracować jeszcze ciężej. Kiedy ich przymus przejmuje kontrolę, mogą stać się drażliwe i krytyczne wobec tych, którzy nie szanują ich wysokich standardów moralnych oraz potrzeby organizacji i struktury.

W harmonii

Kiedy są w harmonii ze sobą i radzą sobie z przymusem, Jedynki są sumienne, oddane temu, co robią, odpowiedzialne, uczciwe, godne zaufania i pomocne.
Czują się swobodnie, gdy wszystko przebiega w sposób zorganizowany i zgodnie z zasadami, zwłaszcza, gdy sprawy toczą się szybciej, niż się spodziewano. Sięgają następnie do swojego kierunku integracji (typ 7), a jego pozytywne cechy są włączane do ich własnego zachowania. Dzięki temu stają się bardziej radosne, zabawne i uduchowione. Mogą być również bardziej kreatywne i otwarte na wszystko, co nowe.

Stan nierównowagi

W uścisku przymusu Jedynki mogą stać się nieelastyczne, zirytowane, zbyt krytyczne, sztywne i tłumić swoje emocje.
Jeśli sytuacja sama się nie rozwiąże, skłaniają się ku typowi dezintegracji (typ 4), a jego negatywne cechy zaczynają przejawiać się w ich zachowaniu. Zamykają się w sobie, czując, że nie są rozumiane i wierzą, że ich wysiłki pozostają niezauważone. Wpadają w smutny nastrój i są przekonane, że ich wysiłki nie przynoszą żadnych rezultatów.

Skrzydła

Z typem 1 sąsiadują typy 2 i 9. "Skrzydło" (ang. wing) jest typem sąsiadującym, który wydaje się mieć największy wpływ na typ podstawowy. W przypadku występowania skrzydła, typ zapisywany jest według schematu "typ główny" w "typ skrzydła" np. 1w9 - Jedynka ze skrzydłem Dziewiątki.
1w9 są bardziej zrelaksowane, naturalne i obiektywne, ale mogą być również bardziej uparte.
1w2 są cieplejsze, bardziej pomocne i empatyczne, ale mogą mieć również większe skłonności do manipulacji.