Type 1

Den etiske, perfeksjonisten

Hermione Granger (Harry Potter)
Gandalf (Ringenes Herre)
Mr. Spock (Star Trek)

Oversikt

Mennesker som ligger i type 1-gruppen ønsker å leve i en perfekt verden og jobber hardt for å forbedre seg selv og andre rundt dem. De er praktiske og oppmerksomme mennesker med god selvkontroll over deres impulser, følelser og ønsker. Uansett hva de gjør, så gjør de det til sin beste evne, basert på god kunnskap, kompetanse, prinsipp, ærlighet og integritet. De er disiplinære og organiserte mennesker som ofte jobber hardt for å oppnå sine mål. De jobber iherdig med å realisere sin ideologi om å gjøre verden til et bedre sted for alle og tar arbeidet sitt veldig seriøst. De er forberedt på å gi alt for en sak de tror på.

Unnvikende tvangstanker

Type-1 mennesker prøver ofte (uten å tenke på det) å unngå indre konflikter og sinne til enhver tid. Siden de er perfeksjonister som drives av moraler og etikker, har de en indre stemme som kritiserer alt de gjør galt. De prøver til enhver tid å unngå feil som vil sette deres kompetanse og tillit under tvil.

Midtpunkt for oppmerksomhet og motivasjon

Type-1 mennesker fokuserer sin oppmerksomhet mot miljøet, som de alltid ønsker å forbedre. De legge merke til feil og er naturlig inspirert til å løse dem. Derfor har de et veldig godt øye til detaljer og prøver alltid å opprettholde en veldig høy standard.
Type-1| mennesker blir motivert av å forbedre kvaliteten på hva de gjør og vil alltid jobbe mot dette målet. Deres handlinger er basert på moraler og prinsipper, og de føler ofte at de må leve på en ærlig måte som gjør at de alltid presser seg selv til å forbedre seg selv og andre rundt dem.

Uvaner og forsvarsmekanismer

Når tvangstankene tar over (for å unngå feil), tvinger egoet type-1 mennesker til deres synd: avsky: å rette på alle feilene de finner for å komme nærmere perfeksjon. Type-1 mennesker har et indre sinne fordi de føler hele verden er full av feil og urettferdighet, dette er hvorfor denne gruppen mennesker ofte går rundt med et indre sinne som forsvarsmekanismen deres stadig prøver å fortrenge, å gi etter for sinne sitt vil bety å miste selvkontrollen. Hvis de mener lystene sine er basert på sinne sitt, vil de heller gjøre det motsatte: hvis de ønsker å slappe mer av, vil de heller jobbe hardere. Når tvangstankene tar over, kan de fort bli irritable og kritiske til de som ikke respekterer deres høye moraler og deres behov for organisering og struktur.

I harmoni

Når de føler de er i harmoni med seg selv og har kontroll over deres tvangstanker, er type-1 mennesker bevisste, dedikerte, ansvarlige, ærlige, tillitsfulle og hjelpsomme.
De føler seg avslappet når alt går på skinner og følger reglene, spesielt om ting går raskere enn forventet. Når de er på dette stadiet, kan de lene seg mot sin integrasjonstype (type 7), og dets positive egenskaper inkluderes i deres egen oppførsel. På denne måten kan de bli mer lykkelige, morsomme og spirituelle. De blir mer kreative, mindre tilbakeholden og er åpen for alt nytt.

I ubalanse

Når type-1 mennesker gir etter for tvangstankene sine, kan de bli mindre fleksible, fortere irriterte, for kritiske, mer egne, og vil ofte trykke ned deres egne følelser.
Hvis situasjonen ikke løser seg selv, vil de ofte lene seg mot sin desintegrasjonstype (type 4) og inkludere de negative egenskapene herfra til sin egen oppførsel. På denne måten trekker de seg mer tilbake, føler seg mer misforstått, og tror at alt de gjør blir oversett. De vil ofte bli deprimert og tror at alt de har gjort har vært nytteløst.

Vingene

Nabotypen til type-1 mennesker er type 2 og 9. (Vingene) er nabotypen som påvirker hovedtypen mest.
1w9 typen er mer avslappet, naturlig og objektiv, men kan også være sta og likegyldig.
1w2 typen er varmere, mer hjelpsomme og empatiske, men kan også være manipulerende.