1-es típus

Az erkölcsös, a maximalista

Hermione Granger (Harry Potter)
Gandalf (A gyűrűk ura)
Mr. Spock (Star Trek)

Áttekintés

Az 1-es típusú személyek arra törekszenek, hogy egy tökéletes világban éljenek, és keményen dolgoznak azon, hogy jobbá tegyék magukat, mindenkit és mindent maguk körül. Értelmes és lelkiismeretes lények, akik jó önkontrollal rendelkeznek, olyannyira, hogy képesek visszafogni saját impulzusaikat, érzelmeiket vagy vágyaikat. Bármit is tesznek, azt a legjobb képességeik szerint teszik, magas szintű professzionalizmus, hozzáértés, erkölcs, őszinteség és becsületesség alapján. Fegyelmezettek, szervezettek és gyakran nagyon keményen dolgoznak. Szenvedélyük, hogy a világot mindenki számára jobb hellyé tegyék, és nagyon komolyan veszik a munkájukat. Készen állnak arra, hogy mindent megadjanak egy olyan ügyért, amelyben hisznek.

Elkerülési kényszer

Az 1-es típusú személyek megpróbálják, gyakran tudat alatt, minden áron elkerülni a belső haragot. Az erkölcs és az etika által irányított maximalistáknak olyan hang van a fejükben, amely kritizál minden rosszat, amit tesznek. Minden áron megpróbálják elkerülni azokat a hibákat, amelyek kétségbe vonnák hozzáértésüket és bizalmukat.

A figyelem és a motiváció központja

Az 1-esek figyelme a környezetre összpontosul, amit igyekeznek javítani. Rájönnek a tökéletlenségekre, és ösztönös késztetést éreznek azok kijavítására. Ebből kifolyólag nagy figyelmet fordítanak a részletekre, és nagyon magas színvonalat tartanak fenn.
Az 1-eseket a munkájuk, tevékenységeik minőségének fejlesztése motiválja, és mindig arra törekszenek, hogy fejlődjenek. Cselekedeteik a normáikon, erkölcseiken és elveiken alapulnak. Úgy érzik, becsületesen kell élniük, és mindig arra törekszenek, hogy fejlesszék magukat, másokat és mindent, ami körülveszi őket.

Gyengeség és védekezési (elhárítási) mechanizmus

Amikor a kényszerük átveszi az irányítást (a hibák elkerülése érdekében), az egójuk a gyengeségük felé tolja őket: neheztelés: az összes hiba kijavítása annak érdekében, hogy közelebb kerüljenek a tökéletességhez. Ebből kifolyólag egy belső harag él bennük, mert számukra semmi sem tűnik olyan igazságosnak, mint amilyennek lennie kellene, és ugyanúgy a védekező mechanizmusuk: a reakcióképzés (ellentétbe fordítás) arra készteti őket, hogy nagy erőfeszítéssel elnyomják ezt a haragot, mert számukra ez az önkontroll hiánya. Ha úgy ítélik meg, hogy a kísértéseik okozzák a gyötrelmüket, akkor az ellenkezőjét fogják tenni: ha kísértést éreznek arra, hogy visszavegyenek a munkaterhelésből, akkor keményebben fognak dolgozni. Amikor a kényszerük átveszi az irányítást, ingerlékennyé és kritikussá válhatnak azokkal szemben, akik nem tartják tiszteletben magas erkölcsi színvonalukat, valamint a szervezés és a struktúra iránti igényüket.

Harmóniában

Amikor harmóniában vannak önmagukkal, és kezelik a kényszerüket, akkor az 1-esek lelkiismeretesek, elkötelezettek a munkájuk iránt, felelősségteljesek, őszinték, megbízhatóak és segítőkészek.
Akkor nyugodtak, ha minden szervezetten és a szabályok szerint működik. Különösen akkor, ha a dolgok a vártnál gyorsabban haladnak előre. Ekkor elkezdenek az integrációs típusuk felé hajlani (7-es típus, a rajongó), és ez utóbbi pozitív jellemvonásai beépülnek saját viselkedésükbe. Ennek hatására vidámabbá, szórakoztatóbbá és spirituálisabbá válhatnak. Kreatívabbá, kevésbé konzervatívvá és nyitottabbá válnak minden új dologra.

Kiegyensúlyozatlanságban

Kényszerük markában az 1-esek rugalmatlanná, ingerlékennyé, túl kritikussá, merevvé válhatnak, és elnyomhatják érzelmeiket.
Ha a helyzet nem oldódik meg, akkor dezintegrációs típusuk (4-es típus, a művész) felé hajlanak, és ez utóbbi negatív jellemvonásai beépülnek a saját viselkedésükbe. Ily módon önmagukba zárkóznak, félreértettnek érzik magukat, és meg vannak győződve, hogy erőfeszítéseik észrevétlenek maradnak. Kedvük lehangolt lesz, és úgy gondolják, hogy hiába igyekeztek.

Szárnyak

Az 1-es típus szomszédos típusai a 2-es és a 9-es típus. A „szárny” (rövidítve „w” mint angolul „wing”) a szomszédos típus, amely látszólag a legnagyobb hatást gyakorolja az alaptípusra.
Az 1w9-ek nyugodtabbak, természetesebbek és objektívebbek, de makacsabbak és közönyösebbek is lehetnek.
Az 1w2-k barátságosabbak, segítőkészebbek és empatikusabbak, de manipulatívabbak is lehetnek.