Type 1

Den etiske, perfektionisten

Hermione Granger (Harry Potter)
Gandalf (Lord of the Rings)
Spock (Star Trek)

Overblik

1’ere ønsker at leve i en perfekt verden og arbejde hårdt for at gøre dem selv, alle og alt omkring dem bedre. De er fornuftige og samvittighedsfulde væsener, der har god selvkontrol, helt til det punkt, hvor de kan begrænse deres egne impulser, følelser og ønsker. Uanset hvad de gør, gør de det så godt de kan, baseret på et højt niveau af professionalisme, kompetence, princip, ærlighed og integritet. De er disciplinerede, organiserede og ofte hårdtarbejdende. De er passionerede ved ideen om at gøre verden til et bedre sted for alle og tager deres arbejde meget seriøst. De er forberedt på at dedikerede alt til en sag de tror på.

Det, de prøver at undgå

1’ere prøver, ofte underbevidst, at undgå indvendig vrede for enhver pris. Som perfektionister, der er drevet af moral og etik, har de en stemme inde i hovedet, der kritiserer alt det forkerte, de gør. De prøver for enhver pris at undgå fejl, der vil så tvivl om deres kompetence og tillid.

Center af opmærksomhed og motivation

1’eres opmærksomhed er rettet mod miljøet, som de ønsker at forbedre. De finder fejl og er naturligt drevet til at rette dem. De har derfor et stort fokus på detaljer og ønsker at opretholde meget høje standarder.
1’ere motiveres ved at udvikle kvaliteten af hvad de gør og prøver konstant at forbedre sig. Deres handlinger er baseret på deres normer, moral og principper. De kan mærke behovet for at leve på ærlig vis og presser altid sig selv, andre og alt om dem til at blive bedre.

Dårlige vaner og forsvarsmekanisme

Når de er fanget i deres kompulsion (for at undgå fejl), skubber 1’eres ego dem mod deres dårlige vane: bitterhed; at rette alle de fejl de støder på for at komme tættere på perfektion. De har dermed indvendig vrede, da det virker for dem som om, at intet er fair på den måde, det bør være, og på samme måde aktiveres deres forsvarsmekanisme: de bliver reaktionære, hvilket skubber dem til at undertrykke vreden med store anstrengelser, fordi det er mangel på selvkontrol for dem. Hvis de mener, at deres fristelser er årsagen til deres kvaler, vil de gøre det modsatte: hvis de fristes til at arbejde mindre, vil de arbejde hårdere. Når deres kompulsion overtager, kan de blive irritable og kritiske over for dem, der ikke respekterer deres høje moralske standard og behov for organisation og struktur.

I harmoni

Når de er i harmoni med sig selv og kan styre deres kompulsion, er 1’ere samvittighedsfulde, dedikerede til hvad de laver, ansvarsfulde, ærlige, troværdige og hjælpsomme.
De slapper af, når alt kører på en organiseret måde og følger reglerne. Især når tingene bevæger sig hurtigere fremad end forventet. Så rækker de ud til deres integrationstype (type 7), og disse positive træk inkluderes i deres egen adfærd. På denne måde kan de blive gladere, sjove og spirituelle. De bliver mere kreative, mindre konservative og mere åbne over for nye ting.

I ubalance

Når de er fanget i deres kompulsion, kan 1’ere blive ufleksible, irriterede, for kritiske, rigide og undertrykker deres følelser.
Hvis situationen ikke løser sig selv, læner de sig mod deres disintegration-type (type 4) og disse negative træk inkluderes i deres egen adfærd. På denne måde lukker de sig om sig selv, føler sig misforstået, og tror at deres anstrengelser ikke bliver bemærket. De bliver triste og tænker, at de har gjort sig en masse anstrengelser for ingen verdens nytte.

Flanker

Nabotyperne for type 1 er type 2 og 9. "Flanken" er den nabotype, der virker til at have den største indflydelse på basistypen.
1w9 er mere afslappede, naturlige og objektive, men kan også være mere stædige og løsrevet.
1w2’ere er varmere, mere hjælpsomme og empatiske, men kan også være mere manipulerende.