Type 1

De ethicus, de perfectionist

Hermione Granger (Harry Potter)
Gandalf (Lord of the Rings)
Mr. Spock (Star Trek)

Overzicht

1s willen in een perfecte wereld leven en werken hard om zichzelf, iedereen en alles om hen heen beter te maken. Het zijn redelijke en gewetensvolle wezens met een goede zelfbeheersing, zodanig dat zij hun eigen impulsen, emoties of verlangens onder controle kunnen houden. Wat ze ook doen, ze doen hun uitstekende best, gebaseerd op een hoog niveau van professionaliteit, bekwaamheid, principe, eerlijkheid en integriteit. Zij zijn gedisciplineerd, georganiseerd en werken vaak hard. Zij zijn gepassioneerd door het idee om de wereld voor iedereen beter te maken en nemen hun werk zeer serieus. Zij zijn bereid alles te geven voor een zaak waarin zij geloven.

Vermijdingsdrang

1s proberen, vaak onbewust, interne woede koste wat kost te vermijden. Als perfectionisten, gestuurd door moraal en ethiek, hebben zij een stemmetje in hun hoofd dat kritiek heeft op alles wat zij verkeerd doen. Zij proberen tegen elke prijs hun fouten te vermijden die hun bekwaamheid en vertrouwen in twijfel zouden trekken.

Middelpunt van aandacht en motivatie

1s richten hun aandacht op de omgeving, die zij willen verbeteren. Zij pikken de gebreken op en zijn van nature geïnspireerd om deze te corrigeren. Zij besteden dus veel aandacht aan details en streven ernaar de lat zeer hoog te leggen.
1s worden gemotiveerd door het ontwikkelen van de kwaliteit van wat zij doen en zijn altijd op zoek naar verbetering. Hun acties zijn gebaseerd op hun normen, moraal en principes. Zij voelen de behoefte om op een eerlijke manier te leven en zijn altijd op zoek naar verbetering van zichzelf, anderen en alles wat hen omringt.

Verdedigings- en verdedigingsmechanisme

Wanneer hun dwang het overneemt (om fouten te vermijden), duwt het ego van de 1s hen naar hun tekortkoming: wrok: alle fouten die ze tegenkomen corrigeren om dichter bij de perfectie te komen. Zij hebben dus interne woede omdat voor hen niets zo eerlijk lijkt als het zou moeten zijn, en op dezelfde manier duwt hun verdedigingsmechanisme: reactievorming, hen om deze woede met grote inspanning te onderdrukken, omdat het voor hen een gebrek aan zelfbeheersing is. Als zij oordelen dat hun verleidingen de oorzaak zijn van hun angst, zullen zij het tegenovergestelde doen: als zij in de verleiding komen om hun werk te verzachten, zullen zij harder werken. Wanneer hun dwang het overneemt, kunnen zij prikkelbaar en kritisch worden ten opzichte van degenen die hun hoge morele standaard en hun behoefte aan organisatie en structuur niet respecteren.

In harmonie

Wanneer zij in harmonie zijn met zichzelf en hun dwang beheersen, zijn 1-en consciëntieus, toegewijd aan wat zij doen, verantwoordelijk, eerlijk, betrouwbaar en behulpzaam.
Zij voelen zich op hun gemak wanneer alles georganiseerd verloopt en de regels worden gevolgd. Vooral als de zaken sneller gaan dan verwacht. Dan reiken ze hun integratietype (type 7) de hand, en worden de positieve eigenschappen van deze laatste opgenomen in hun eigen gedrag. Zo worden ze vrolijker, leuker en spiritueler. Ze worden creatiever, minder conservatief en staan meer open voor alles wat nieuw is.

In onbalans

In de greep van hun dwang kunnen 1-en onbuigzaam, geïrriteerd, te kritisch en star worden en hun emoties onderdrukken.
Als de situatie zich niet oplost, neigen zij naar hun desintegratie-type (type 4) en worden de negatieve eigenschappen van dit type opgenomen in hun eigen gedrag. Zo kruipen ze in zichzelf, voelen zich onbegrepen en denken dat hun inspanningen onopgemerkt blijven. Ze vervallen in een sombere stemming en denken dat ze zich voor niets hebben ingespannen.

Naburige types

De naburige types van type 1 zijn de types 2 en 9. De "vleugel" is het naburige type dat de grootste invloed lijkt te hebben op het basistype.
1w9's zijn relaxter, natuurlijker en objectiever, maar kunnen ook koppiger en afstandelijker zijn.
1w2's zijn warmer, behulpzamer en empathischer, maar kunnen ook manipulatiever zijn.