3062 mọi người đã hoàn thành bài test này trong 24 giờ qua!

Test Tính Cách Enneagram

Mục tiêu của việc biết loại enneagram của bạn là để giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân và tăng cường sự phát triển cá nhân. Không có Loại “tốt hơn” hay “tệ hơn”. Mỗi Loại và mỗi người đều mang trong mình những giá trị độc đáo.

Enneagram là một mô hình có cấu trúc giúp mô tả tính cách con người, dựa trên 9 Loại khác nhau liên quan đến ba trung tâm trí tuệ (tinh thần, cảm xúc và bản năng) mà mỗi người đều sở hữu. Mỗi loại Enneagram được xây dựng dựa trên những nỗi sợ hãi tiềm ẩn, mong muốn giải quyết chúng và thể hiện theo cách độc đáo tùy theo sự tương tác giữa ba trung tâm trí tuệ này.

Đánh giá sự hài lòng:
★★★★★★★★★★★★★★★ (4.65/5 với 6781 đánh giá)
Bạn sẽ có thể đánh giá kết quả của mình khi kết thúc bài test.

Đánh giá gần đây

Dthao, loại 6w7
★★★★★★★★★★★★★★★
1715952947