Thông cáo pháp lý

  • Trang web được chỉnh sửa bởi Psychological Test (DBA).
  • Những lời khuyên được cá nhân hóa cho mục đích phát triển bản thân có thể được bán thông qua đại lý FastSpring của chúng tôi, 801 Garden St, Santa Barbara, Californie, 93101, Hoa Kỳ.
  • Mọi người có thể liên hệ với quản trị trang web thông qua phần liên hệ trên trang web.
  • Hoặc qua email:

Điều khoản sử dụng

  • Ban quản trị trang web này không chịu trách nhiệm nếu có sự cố kỹ thuật.

Chính sách bảo mật

  • The information collected by the site when the form is completed after the test is general (with the exception of e-mail address), and may be used for statistical purposes. The pseudonym may be displayed on your result or next to your comments on the site. Your e-mail address can be used to send you your results.
  • Theo GDPR (General Data Protection Regulation), bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn. Điều này áp dụng cho trường hợp bạn đã cung cấp email của mình khi tạo dữ liệu. Để thực hiện điều này, hãy gửi yêu cầu của bạn kèm theo email này đến địa chỉ email của chúng tôi: