Type 9

De vredestichter, de bemiddelaar

Amy Dorrit (Little Dorrit)
Jane Bennet (Pride and Prejudice)
Frodo Baggins (LOTR)

Overzicht

9-ens zijn aangename, vreedzame, natuurlijke en bescheiden wezens zonder enige aanspraak, waardoor ze bijna geen ego lijken te hebben. Zij zijn ruimdenkend, kalm en geduldig. Zij worden gemotiveerd door de noodzaak hun vredelievende geest te bewaren en haten conflicten. Zij verlangen naar eenheid, harmonie en onvoorwaardelijke liefde en kunnen goed opschieten met de meeste mensen die zij ontmoeten. In relaties hebben zij de neiging de dingen te laten zoals ze zijn, omdat zij zeer tolerant zijn en anderen accepteren zoals ze zijn. Zij houden er niet van zichzelf te promoten, en laten zich liever ontdekken dan zichzelf te etaleren. Ze zijn empathisch, heel goed in het zien van dingen vanuit een ander gezichtspunt en letten meer op overeenkomsten dan op verschillen. Zij kunnen vaak heel goed bemiddelen.

Vermijdingsdrang

9-ens zoeken ten koste van alles en vaak onbewust conflicten te vermijden. Zij doen er alles aan om confrontaties te vermijden, doen te veel verzoeken en voorkomen dat zij hun rustige gemoedsrust verliezen. Zij vermijden elke vorm van discriminatie, kunnen moeite hebben prioriteiten te stellen en vermijden een oordeel over anderen.

Middelpunt van aandacht en motivatie

De aandacht van 9-ens is vaak gericht op het handhaven van hun kalme gemoedsrust, en op het behoud daarvan terwijl ze zich aanpassen aan anderen. Om conflicten en spanningen te vermijden, verliezen zij zich vaak in onbelangrijke taken.
Zij hebben behoefte aan eenvoud, harmonie, rust en waardering. Alles wat daartoe kan bijdragen kan hen motiveren. 9-ens zijn vaak zeer empathisch en moeten weten dat de mensen om hen heen ontspannen zijn om zelf te kunnen ontspannen.

Verdedigings- en verdedigingsmechanisme

Wanneer zij in de greep zijn van hun dwang (het vermijden van conflicten), maakt hun ego hen lui en lusteloos. Dit kan ertoe leiden dat ze zichzelf vergeten, hun behoeften en die van anderen verwaarlozen. Hun energie neemt af, hun focus is vervaagd, ze raken in een comfortabele routine, treuzelen en kunnen een passief-agressieve houding aannemen.
Hun afweermechanisme is dissociatie: ze distantiëren zich van pijn en ongemak door hun geweten te dempen en zich te verliezen in vervangende zaken (tv, afleiding, eten, enz.) om aan de werkelijkheid te ontsnappen. Ze leiden zichzelf af om gevoelens, behoeften en wensen te vergeten.

In harmonie

Wanneer zij vrede hebben met zichzelf en hun dwang onder controle hebben, zijn negens warm, geduldig, ontvankelijk, ruimdenkend, nederig, bedachtzaam, vriendelijk, inspireren zij tot vrede, zien zij gemakkelijk verschillende standpunten, weten zij prioriteiten te stellen en kunnen zij zeer goede bemiddelaars zijn.
They are at ease when their physical comforts are met (food, sleep, sex, etc) and when people around them are at peace. Then, they lean towards their integration type (type 3) and the latter’s positive traits are incorporated into their behaviour. Thus, they become more active, energetic, productive and efficient.

In onbalans

In de greep van hun dwang kunnen 9-ens passief worden, inefficiënt, afstandelijk, koppig (vooral als er druk op hen wordt uitgeoefend), te verzoenend, besluiteloos en een laag zelfbeeld hebben.
Als de situatie niet verbetert, neigen zij naar hun desintegratie-type (type 6) en nemen zij de negatieve eigenschappen van dit type over in hun gedrag. Zo kunnen zij achterdochtiger, twijfelend, op hun hoede, angstig, gespannen en reactief worden. Ze worden passief-agressiever en koppiger.

Naburige types

De buurtypen van type 9 zijn 8 en 1. De "vleugel" is het buurtype dat de meeste invloed lijkt te hebben op het basistype.
9w8's zijn avontuurlijker, zelfverzekerder en gezelliger, maar kunnen ook koppiger en kouder zijn.
9w1's zijn idealistischer, gereserveerder en verzoeningsgezinder, maar kunnen ook kritischer naar zichzelf zijn en verlegener.