Type 9

Fredsmegleren, mellommannen

Amy Dorrit (Little Dorrit)
Jane Bennet (Pride and Prejudice)
Frodo Baggins (LOTR)

Oversikt

Type-9 mennesker er vennlige, fredelige, naturlige og beskjedne personer som aldri stiller krav og har et minimalt ego. De er åpne, rolige og tålmodige. De er motivert av fredelige og rolige miljøer og hatet konflikter. De ønsker samhold, harmoni, ekte kjærlighet og klarer å komme overens med de fleste mennesker de møter. I forhold har de en tendens til å la ting forbli som de er, fordi de er veldig tolerante og aksepterer andre som de er. De liker ikke å fremheve seg selv, og vil heller bli oppdaget enn å promotere seg selv. De er empatiske, veldig flinke til å se ting fra andres synspunkt, og legger merke til likheter istedenfor forskjeller. De har en egenskap som gjør dem veldig flinke til å løse konflikter mellom andre.

Unnvikende tvangstanker

Type-9 mennesker gjør alt de kan for å unngå konflikt, og ofte gjør de det helt ubevisst. De vil nesten alltid unngå konfrontasjoner eller være for kravstore da dette fort kan gjøre dem urolige og utilpass. De unngår all form for diskriminering og kan ha vanskeligheter med å prioritere, og vil alltid unngå å dømme andre.

Midtpunkt og motivasjon

Type-9 menneskers oppmerksomhet er ofte fokusert på å opprettholde ro og fred, og gjør det samtidig som de tilpasser seg andre. For å unngå konflikter, har de en tendens til å fokusere dypt på uviktige oppgaver.
De trenger å leve et enkelt liv i harmoni, fred og å bli satt pris på. Alt som kan kontribuere til dette kan motivere dem. Type-9 mennesker er ofte empatiske og trenger å vite at mennesker rundt dem er avslappet for å kunne føle seg avslappet selv.

Uvaner og forsvarsmekanismer

Når de gir etter for sine tvangstanker (å unngå konflikt), kan egoet deres gjøre dem late og uinteresserte. Dette kan gjøre at de glemmer seg selv, sine egne behov og behovet til andre. Energien deres faller, de mister fokus, går inn i en ukomfortabel rutine, overser viktige gjøremål og kan få en passiv-aggressiv holdning.
Deres forsvarsmekanisme er dissosiasjon: de kobler seg selv ut fra smerter og ukomfortable følelser ved å ignorerer sin egen samvittighet og distraherer seg selv med enkel underholdning som TV, mat, spill og lignende for å slippe unna realiteten. De distraherer seg selv for å unngå følelser, behov og ønsker.

I harmoni

Når de er tilfreds med seg selv og har tvangstankene under kontroll, er type-9 mennesker medfølende, tålmodige, mottagene, åpne, ydmyke, snille og fredelige mennesker som enkelt ser andres synspunkter og vet hvordan de skal prioritere og være gode medmennesker.
De er mest tilfreds når deres fysiske tilfredsstillelser blir møtt (mat, sex, søvn, osv.) og når mennesker rundt dem også er tilfreds. I denne tilstanden lener de seg mer mot deres integrasjonstype (type 3) og de positive egenskapene blir inkludert i deres egen oppførsel. I denne tilstanden blir de mer aktive, energiske, produktive og effektive.

I ubalanse

Når de gir etter for sine tvangstanker, kan type-9 mennesker bli mer passive, tilbaketrukne, sta (spesielt hvis de blir satt under press), for forsonende, ubesluttsomme og har dårlig selvtillit.
Hvis situasjonen ikke forbedrer seg, vil de lene seg mer mot deres desintegrasjonstype (type 6) og de negative egenskapene blir inkludert i deres egen oppførsel. De kan da bli mer mistenksomme, tvilende, forsiktige, engstelige, anspente og reaktive. De blir mer passiv-aggressive og sta.

Vinger

Type-9 menneskers nabotyper er 8 og 1. «Vingene» er nabotypene som har mest innflytelse på hovedtypen.
9w8 typen er mer eventyrlig, selvsikker og sosial, men kan også være mer sta og kald.
9w1 typen er mer idealistisk, reserverte og forsonende, men kan også være mer kritiske mot seg selv og sjenerte.