Typ 9

Mírotvorce, prostředník

Amy Dorrit (Malá Dorritka)
Jane Bennetová (Pýcha a předsudek)
Frodo Pytlík (LOTR)

Přehled

Devítky jsou příjemné, klidné, přirozené a skromné bytosti bez jakýchkoli nároků na své okolí, takže se může zdát, že téměř nemají ego. Jsou otevření, klidní a trpěliví. Jsou motivováni potřebou zachovat si klidné smýšlení a nesnášejí konflikty. Touží po sjednocení, harmonii, bezpodmínečné lásce a vycházejí s většinou lidí, které potkají. Ve vztazích mají tendenci nechávat věci tak, jak jsou, protože jsou velmi tolerantní a přijímají druhé takové, jací jsou. Neradi se sami prosazují a raději se nechají svým okolím blíže „objevit“, než aby se předváděli. Jsou empatičtí, velmi dobře vidí věci z jiného úhlu pohledu a věnují více pozornosti podobnostem než rozdílům. Často mají schopnost být velmi dobrými mediátory.

Nutkání vyhýbat se

Devítky hledají za každou cenu a často podvědomě vyhnutí se konfliktům. Dělají vše pro to, aby se vyhnuli konfrontaci, vznášejí příliš mnoho požadavků a neztrácejí klidnou rozvahu. Vyhýbají se všem formám diskriminace, mohou mít potíže se stanovením priorit a vyhýbají se posuzování druhých.

Střed pozornosti a motivace

Pozornost devítek se často soustředí na udržení jejich klidné pozornosti a na její zachování při přizpůsobování se ostatním. Aby se vyhnuli konfliktům a napětí, často se ztrácejí v nedůležitých úkolech.
Potřebují jednoduchost, harmonii, klid a ocenění okolí. Vše, co k tomu může přispět, je může motivovat. Devítky jsou často velmi empatické a potřebují vědět, že lidé kolem nich jsou uvolnění, aby se samy dokázaly uvolnit.

Neřest a obranný mechanismus

Když jsou v zajetí svého nutkání (vyhýbání se konfliktům), jejich ego je činí línými a nečinnými. To může vést k tomu, že zapomínají na sebe a zanedbávají své potřeby i potřeby druhých. Jejich energie slábne, jsou nesoustředění, dostávají se do pohodlné rutiny, prokrastinují a mohou zaujmout pasivně-agresivní postoj vůči okolí.
Jejich obranným mechanismem je disociace – od bolesti a nepohodlí se distancují tím, že ztlumí své svědomí a ztratí se v ostatních činnostech (televize, rozptýlení, jídlo atd.), aby unikli realitě. Rozptylují se, aby zapomněli na pocity, potřeby a přání.

V harmonii

Když jsou v klidu sami se sebou a zvládají své nutkání, jsou devítky vřelé, trpělivé, vnímavé, otevřené, pokorné, přemýšlivé, laskavé, inspirují ke klidu, snadno vidí různé úhly pohledu, umí si stanovit priority a mohou být velmi dobrými mediátory.
Jsou v klidu, když je zajištěno jejich fyzické pohodlí (jídlo, spánek, sex atd.) a když jsou lidé kolem nich v klidu. Pak se přiklánějí ke svému integračnímu typu (typ 3) a do svého chování začleňují jeho pozitivní rysy. Tím se stávají aktivnějšími, energičtějšími, produktivnějšími a výkonnějšími.

V nerovnováze

V zajetí svého nutkání mohou být devítky pasivní, nevýkonné, rezignované, tvrdohlavé (zejména pokud je na ně vyvíjen nátlak), příliš smířlivé, nerozhodné a mohou mít nízké sebevědomí.
Pokud se situace nezlepší, přikloní se ke svému dezintegračnímu typu (typ 6) a do svého chování přijmou jeho negativní rysy. Mohou se tak stát více podezíravými, pochybovačnými, ostražitými, úzkostnými, napjatými a reaktivními. Stávají se pasivně agresivnějšími a tvrdohlavějšími.

Křídla

Sousedními typy typu 9 jsou typy 8 a 1. "Křídlo" je sousední typ, který má zřejmě největší vliv na základní typ.
9w8 jsou dobrodružnější, sebevědomější a společenštější, ale mohou být také tvrdohlavější a chladnější.
9w1 jsou idealističtější, zdrženlivější a smířlivější, ale mohou být také kritičtí sami k sobě a plaší.