Type 5

De waarnemer, de onderzoeker

Gregory House (Dr. House)
Sherlock Holmes (Sherlock)
Daria Morgendorffer (Daria)

Overzicht

5-en zijn besloten en solitaire wezens die vaak worden gezien als intellectueel, goed geïnformeerd, bekwaam en opmerkzaam. Het zijn onderzoekers met een dorst naar kennis, die alles willen begrijpen wat hen interesseert. Zij zijn vaak bekwaam op vele gebieden. Ze zijn onafhankelijk, autonoom en vaak gereserveerd. Ze hebben veel vrijheid en persoonlijke ruimte nodig om hun projecten uit te voeren. Ze kunnen moeite hebben met emotionele relaties en zijn vaak erg carrièregericht. Zij voelen zich veel meer op hun gemak bij het delen van hun gedachten en analyses dan bij het delen van hun gevoelens. Zij voelen zich het meest levendig wanneer zij oplossingen vinden voor complexe problemen waaraan zij hebben gewerkt.

Vermijdingsdrang

5-en proberen koste wat kost en soms onbewust een interne leegte te vermijden. Om die op te vullen zijn ze vaak voortdurend op zoek naar nieuwe kennis. Ze doen er alles aan om sterke gevoelens (vooral angst), opdringerige mensen en het nemen van beslissingen in een opwelling te vermijden. Ze vermijden situaties waarin ze niet weten wat ze moeten doen.

Middelpunt van aandacht en motivatie

De aandacht van 5-en is vooral gericht op het observeren van de wereld en het verzamelen van informatie. Zij worden gemotiveerd door het verwerven van nieuwe kennis, logica en begrip. Zij hechten veel belang aan wijsheid, kennis en leren. Zij worden evenzeer gemotiveerd door autonomie.
Zij houden zich vaak terug, uit angst voor inbreuk, en blijven discreet of gecamoufleerd. Zij voelen zich vaak erg kwetsbaar. Omdat zij introvert zijn, hebben zij vaak alleen tijd nodig om zich op te laden. Daarom houden ze ook van autonomie.

Verdedigings- en verdedigingsmechanisme

Wanneer zij in de greep zijn van hun dwang (om interne leegte te vermijden), maakt het ego van de 5 hen gierig met hun kennis: zij verzamelen informatie en weigeren die te delen. Hongerig naar meer kennis om hun gevoel van veiligheid te behouden en te proberen onberispelijk te zijn, kunnen ze ook egoïstisch worden over hun eigen ideeën, energie of gevoelens.
Hun verdedigingsmechanisme is isolatie. Ze isoleren het gevoel van kennis. Ze scheiden onbewust emoties af van ideeën, omdat ze zich meer op hun gemak voelen bij gedachten dan bij emoties. Het defensief verminderen van hun geweten (door hun gevoelens te filteren), beschermt hen tegen hun lastige gedachten en beperkt hun behoefte om op anderen te vertrouwen.

In harmonie

Wanneer zij vrede hebben met zichzelf en hun dwang beheersen, zijn 5-en zelfverzekerd, onafhankelijk, eenvoudig, opmerkzaam, objectief, kalm, introspectief, autonoom en analytisch.
Zij voelen zich op hun gemak wanneer zij zeker zijn van hun vaardigheden en hun rol, en wanneer zij door anderen worden aanvaard en gesteund. Dan neigen zij naar hun integratietype (type 8) en worden de positieve eigenschappen van dit type overgenomen in hun gedrag. Zo overwinnen ze hun verlegenheid en worden ze actiever en meer betrokken bij wat ze doen. Zij voelen zich meer op hun gemak en nemen de leiding om hun ideeën te verwezenlijken.

In onbalans

In de greep van hun dwang kan de 5 onverschillig, cynisch, intellectueel arrogant en soms excentriek worden. Zij kunnen zich isoleren van anderen en hun angst voor inmenging van buitenaf kan toenemen.
Als de situatie niet verbetert, neigen zij naar hun desintegratietype (type 7) en worden de negatieve eigenschappen van dat type overgenomen in hun gedrag. Ze kunnen impulsiever en nalatiger worden. Omdat ze zichzelf minder onder controle hebben, kunnen ze irrationele en onsamenhangende houdingen projecteren.

Naburige types

De naburige types van type 5 zijn 4 en 6. De "vleugel" is het naburige type dat de meeste invloed lijkt te hebben op het basistype.
5w4's zijn creatiever, humanistischer, empathischer, maar kunnen ook humeurig en melancholisch zijn.
5w6's zijn meer analytisch, gedisciplineerd en coöperatief, maar kunnen ook angstig en sceptisch zijn.