Tyyppi 5

Tarkkailija, tutkija

Gregory House (Dr. House)
Sherlock Holmes (Sherlock)
Daria Morgendorffer (Daria)

Yleiskatsaus

Vitoset ovat yksityisiä ja yksinäisiä olentoja, joita pidetään usein älykkäinä valistuneina, pätevinä ja tarkkanäköisinä. He ovat tutkijoita, joilla on loputon tiedonjano ja jotka haluavat ymmärtää kaikkea, mikä heitä kiinnostaa. He ovat usein taitavia monilla eri aloilla. He ovat itsenäisiä, riippumattomia muista, mutta myös varautuneita. He tarvitsevat paljon vapautta ja henkilökohtaista tilaa toteuttaakseen projektejaan. He voivat kamppailla tunnesiteiden muodostamisen kanssa ja siksi he ovat hyvin urakeskeisiä. He kokevat helpommaksi jakaa ajatuksiaan ja analyysejään kuin tunteitaan. He tuntevat olonsa eloisimmaksi, kun he löytävät ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin, joiden parissa he ovat työskennelleet.

Vältettävä käytös

Vitoset etsivät kaikin keinoin ja alitajuisestikin jotain, millä välttää sisäinen tyhjyys. Täyttääkseen aukon sisällää he etsivät usein jatkuvasti uutta tietoa. He tekevät kaikkensa välttääkseen voimakkaita tunteita (erityisesti pelkoa), tunkeilevia ihmisiä ja päätösten tekemistä hetken mielijohteesta. He välttelevät tilanteita, joissa he eivät tiedä, mitä heidän on tarkoitus tehdä.

Huomion ja motivaation keskus

Vitosten huomio keskittyy pääasiassa maailman havainnointiin ja tiedon keräämiseen. Heitä motivoi uuden tiedon, logiikan ja ymmärryksen hankkiminen. He arvostavat viisautta, tietoa ja oppimista erittäin paljon. Samoin heitä motivoi itsenäisyys.
He ovat pidättäytyväisiä tunkeilun pelossa ja pysyttelevät huomaamattomina tai naamioituneina joukkoon. He tuntevat itsensä usein hyvin haavoittuviksi. Koska he ovat sisäänpäin kääntyneitä, he tarvitsevat usein omaa aikaa latautuakseen. Myös siksi he pitävät autonomiasta.

Paheet ja puolustusmekanismi

Kun heidän heikompi puoli (välttääkseen sisäisen tyhjiön) saa heistä otteen, vitosten ego saa heidät kitsastelemaan tietämyksensä suhteen: he keräävät tietoa ja kieltäytyvät jakamasta sitä. He janoavat lisää tietoa säilyttääkseen turvallisuudentunteensa ja yrittäessään olla moitteettomia, he voivat myös tulla itsekkäiksi omien ajatustensa, energiansa tai tunteidensa suhteen.
Heidän puolustusmekanisminsa on täysi eristäytyminen. He eristävät tiedon tunteista. He dissosioivat tiedostamattaan ajatuksiin liittyvät tunteet, koska he tuntevat olonsa mukavammaksi ajatusten kuin tunteiden kanssa. Puolustautuminen pienentämällä tietoisuuttaan (suodattamalla tunteitaan), suojaa heitä hankalilta ajatuksilta ja rajoittaa heidän tarvettaan tukeutua muihin.

Harmonia

Kun vitoset ovat löytäneet tasapainon itsensä kanssa, he ovat itsevarmoja, itsenäisiä, mutkattomia, tarkkaavaisia, objektiivisia, rauhallisia, itsetutkiskelevia, itseohjautuvia ja analyyttisiä.
He voivat hyvin, kun he ovat varmoja taidoistaan ja roolistaan, ja kun muut hyväksyvät ja tukevat heitä. Silloin he kallistuvat kohti integraatiotyyppiä (tyyppi 8), ja jälkimmäisen myönteiset piirteet omaksutaan heidän käyttäytymiseensä. Näin he voittavat ujoutensa ja tulevat aktiivisemmiksi ja sitoutuneemmiksi siihen, mitä tekevät. He tuntevat olonsa helpommaksi ottaa johtoaseman ideoidensa toteuttamisessa.

Epätasapainossa

Pakkomielteidensä vallassa vitoset voivat muuttua välinpitämättömiksi, kyynisiksi, älyllisesti ylimielisiksi ja joskus eksentrisiksi. He saattavat eristäytyä muista, ja heidän pelkonsa ulkoista tunkeutumista kohtaan voi syventyä.
Jos tilanne ei parane, he taipuvat kohti hajoamistyyppiä (tyyppi 7), ja jälkimmäisen negatiiviset piirteet omaksutaan heidän käytökseensä. Heistä voi tulla impulsiivisempia ja huolimattomampia. Heillä on vähemmän itsehillintää, ja he voivat omaksua epärationaalisia ja epäjohdonmukaisia asenteita.

Siivet

Tyypin 5 naapurityypit ovat 4 ja 6. "Siipi" on naapurityyppi, jolla näyttää olevan suurin vaikutus päätyyppiin.
5w4-tyypit ovat luovempia, inhimillisempiä ja empaattisempia, mutta voivat olla myös alakuloisia ja melankolisia. 5w6-tyypit ovat analyyttisempiä, kurinalaisempia ja yhteistyökykyisempiä, mutta voivat olla myös ahdistuneita ja skeptisiä.
5w4-tyypit ovat luovempia, inhimillisempiä ja empaattisempia, mutta voivat olla myös alakuloisia ja melankolisia. 5w6-tyypit ovat analyyttisempiä, kurinalaisempia ja yhteistyökykyisempiä, mutta voivat olla myös ahdistuneita ja skeptisiä.