Type 5

Observatøren, Efterforskeren

Gregory House (Dr. House)
Sherlock Holmes (Sherlock)
Daria Morgendorffer (Daria)

Overblik

5’ere er private og enspændere, som ofte anses for at være intellektuelle, informeret, kompetente og indsigtsfulde. De er efterforskere, der tørster efter viden og efter at forstå alt, der interesserer dem. De er også dygtige inden for flere områder. De er uafhængige, selvstændige og ofte reserverede. De har brug for masser af frihed og plads til at udføre deres projekter. De kan kæmpe lidt med følelsesmæssige forhold og er ofte meget karrieredrevne. De har langt nemmere ved at dele deres tanker og analyser frem for deres følelser. De føler sig mest i live, når de finder løsninger på komplekse problemer, som de har arbejdet på.

Det, de prøver at undgå

5’ere forsøger for enhver pris, og nogle gange ubevidst, at undgå det indre tomrum. For at udfylde det, leder de konstant efter ny viden. De gør alt hvad de kan for at undgå stærke følelser (især frygt), påtrængende mennesker og at træffe beslutninger hurtigt. De undgår situationer, hvor de ikke ved, hvad de skal gøre.

Center af opmærksomhed og motivation

5’eres opmærksomhed er primært fokuseret på at observere verden og indsamle information. De er motiveret af at tilegne sig ny viden, logik og forståelse. De skatter visdom, viden og læring højt. De er lige så motiveret af autonomi.
De holder sig ofte tilbage, af frygt for at trænge sig på, og forbliver diskrete eller kamuflerede. De føler sig ofte meget sårbare. Som introvert har de ofte behov for alenetid for at genoplade. Det er også derfor, de kan lide autonomi.

Dårlige vaner og forsvarsmekanisme

Når de er fanget i deres kompulsion (for at undgå det indre tomrum), gør 5’eres ego dem nærige med deres viden: De indsamler information og nægter at dele det. De sulter efter mere viden for at opretholde en følelse af sikkerhed og prøver at være upåklagelige, de kan også blive selviske omkring deres egne ideer, energi eller følelser.
Deres forsvarsmekanisme er isolation. De isolerer følelsen af viden. De ubevidst adskiller følelser forbundet til ideer, da de føler sig mere tilpas med tanker end følelser. Når de reducerer deres bevidsthed (ved at filtrere deres følelser), beskytter de sig mod problematiske tanker og begrænser deres behov for at have brug for andre mennesker.

I harmoni

Når de i balance og kan styre deres kompulsion, er 5’ere selvsikre, uafhængige, simple, observante, objektive, rolige, selvbeskuende, autonome og analytiske.
De slapper af, når de er sikre på deres færdigheder og rolle, og når de accepteres og understøttes af andre. Så læner de sig mod deres integrationstype (type 8) og disse positive træk inkluderes i deres adfærd. De overvinder dermed deres generthed og blive mere aktive og engagerede med hvad de laver. De har nemmere ved at lede for at opnå deres ideer.

I ubalance

Når de er fanget i deres kompulsion bliver 5’ere ligeglade, kyniske, intellektuelt arrogante og nogle gange excentriske. De kan isolere sig fra andre og deres frygt for ekstern indtrængen kan blive dybere.
Hvis situationen ikke forbedres, læner de sig mod deres disintegrationstype (type 7) og disse negative træk kan inkluderes i deres adfærd. De kan blive mere impulsive og skødesløse. Med mindre kontrol over dem selv, kan de projektere irrationelle og usammenhængende adfærd.

Flanker

Type 5’s nabotyper er 4 og 6. "Flanken" er den nabotype, der virker til at have den største indflydelse på basistypen.
5w4’ere er mere kreative, humanistiske, empatiske, men kan også være humørsyge og melankolske.
5w6’ere er mere analytiske, disciplinerede og samarbejdsvillige, men kan også være angste og skeptiske.