Typ 5

Pozorovatel, vyšetřovatel

Gregory House (Dr. House)
Sherlock Holmes (Sherlock)
Daria Morgendorffer (Daria)

Přehled

Pětky jsou uzavřené a samotářské bytosti, které jsou často považovány za intelektuální, informované, kompetentní a vnímavé. Jsou to badatelé s touhou po vědění, kteří chtějí porozumět všemu, co je zajímá. Často jsou zběhlí v mnoha oborech. Jsou nezávislí, samostatní a často rezervovaní. K realizaci svých projektů potřebují hodně volnosti a osobního prostoru. Mohou mít problémy s citovými vztahy a často jsou velmi orientovaní na kariéru. Mnohem lépe se jim sdílí myšlenky a analýzy než pocity. Nejživěji se cítí, když najdou řešení složitých problémů, na kterých pracovali.

Nutkání vyhýbat se

Pětky se snaží za každou cenu a někdy i podvědomě, aby se vyhnuli vnitřní prázdnotě. Aby ji zaplnily, často se snaží neustále získávat nové znalosti. Dělají vše pro to, aby se vyhnuly silným pocitům (zejména strachu), dotěrným lidem a rozhodování z rozmaru. Vyhýbají se situacím, kdy nevědí, co mají dělat.

Střed pozornosti a motivace

Pětky se soustředí především na pozorování světa a shromažďování informací. Motivuje je získávání nových poznatků, logika a porozumění. Moudrost, znalosti a učení si velmi považují. Stejně tak je motivuje samostatnost.
Často se drží zpátky, protože se obávají narušení z venčí, a zůstávají nenápadné nebo skryté. Často se cítí velmi zranitelné. Protože jsou introvertní, často potřebují čas o samotě, aby načerpali nové síly. I proto mají rádi samostatnost.

Neřest a obranný mechanismus

Když jsou v zajetí svého nutkání (vyhnutí se vnitřní prázdnotě), ego pětky je nutí být skoupí na své znalosti – shromažďují informace a odmítají se o ně podělit. Hladoví po dalších znalostech, aby si udrželi pocit bezpečí a snažili se být bezúhonní, mohou se také stát sobci, pokud jde o jejich vlastní myšlenky, energii nebo pocity.
Jejich obranným mechanismem je izolace. Izolují pocit poznání. Podvědomě oddělují emoce spojené s myšlenkami, protože se cítí lépe s myšlenkami než s emocemi. Obranná redukce jejich svědomí (filtrováním pocitů) je chrání před nepříjemnými myšlenkami a omezuje jejich potřebu spoléhat se na druhé.

V harmonii

Když jsou v klidu sami se sebou a zvládají své nutkání, jsou pětky sebevědomé, nezávislé, jednoduché, pozorné, objektivní, klidné, introspektivní, samostatné a analytické.
Jsou v pohodě, když si jsou jisté svými schopnostmi a svou rolí a když je ostatní přijímají a podporují. Pak se přiklánějí ke svému integračnímu typu (typ 8) a jeho pozitivní rysy přejímají do svého chování. Překonávají tak svou plachost a stávají se aktivnějšími a angažovanějšími v tom, co dělají. Cítí se uvolněněji, když se ujímají vedení při uskutečňování svých nápadů.

V nerovnováze

V zajetí svého nutkání mohou být pětky lhostejné, cynické, intelektuálně arogantní a někdy výstřední. Mohou se izolovat od ostatních a jejich strach z vnějších zásahů se může prohloubit.
Pokud se situace nezlepší, přikloní se ke svému dezintegračnímu typu (typ 7) a do svého chování přejímají jeho negativní rysy. Mohou se stát impulzivnějšími a nedbalejšími. Mají nad sebou menší kontrolu, mohou projevovat iracionální a nekonzistentní postoje.

Křídla

Sousedními typy typu 5 jsou typy 4 a 6. "Křídlo" je sousední typ, který má zřejmě největší vliv na základní typ.
5w4 jsou kreativnější, lidštější, empatičtější, ale mohou být také náladoví a melancholičtí.
5w6 jsou více analytičtí, disciplinovaní a spolupracující, ale mohou být také úzkostní a skeptičtí.