Type 5

Observatøren, detektiven

Gregory House (Dr. House)
Sherlock Holmes (Sherlock)
Daria Morgendorffer (Daria)

Oversikt

Type-5 mennesker er private og solitære mennesker som ofte sees på som intellektuelle, informerte, kompetente og klarsynte. De er detektiver som alltid ønsker mer kunnskap og ønsker å forstå alt som interesserer dem. De er ofte flinke i mange felt. De er selvstendige, autonome og ofte tilbakeholdne. De trenger mye frihet og en større avstand fra andre for å utføre sine prosjekter. De er mer avslappet når de deler sine tanker og analyser istedenfor sine følelser. De føler seg bedre når de finner løsninger på komplekse problemer som de har jobbet med.

Unnvikende tvangstanker

Type-5 mennesker ønsker mest av alt å unngå internt tomrom. For å fylle dette tomrommet, prøver de hele tiden å utvide sin egen kunnskap. De gjør alt de kan for å unngå sterke følelser (spesielt frykt), påtrengende mennesker, og å gjøre raske beslutninger. De unngår situasjoner der de ikke vet hva de skal gjøre.

Midtpunkt og motivasjon

Type-5 menneskers oppmerksomhet er hovedsaklig fokusert på å observere verden og å samle informasjon, logikk og forståelse. De ser på visdom, kunnskap og lære som en viktig del av livet, og er veldig motivert av å oppnå dette på egenhånd.
De holder seg ofte tilbake i frykt for at andre skal bli for pågående og trives best å holde seg diskret i bakgrunnen. De føler seg ofte veldig sårbar, og som en introvert trenger de mye alenetid for å lade opp. Dette er også hvorfor de liker å være autonome.

Uvaner og forsvarsmekanismer

Når de gir etter for tvangstankene sine (å unngå å føle seg likegyldig), kan egoet til type-5 mennesker gjøre dem gjerrige på sin kunnskap: de samler informasjon og nekter å dele det. Deres ønske for mer kunnskap og trygghet kan gjøre at de tar avstand fra andre og de kan også bli egoistiske om deres egne følelser, energi og følelser.
Deres forsvarsmekanisme er isolasjon. De isolerer følelsen av kunnskap. Den underbevisste følelsen som er forbundet til deres ideer, for de føler seg mer tilfreds med tanker enn følelser. Ved å redusere bevisstheten (filtrere ut følelser) beskytter de seg selv fra problematiske tanker og begrenser sitt eget behov på å være avhengig av andre.

I harmoni

Når de er tilfreds med seg selv og har kontroll over sine tvangstanker, er type-5 mennesker selvsikre, selvstendige, enkle, observante, objektive, rolige, introspektive, autonome og analytiske.
De er mer avslappet når de stoler på sine egne ferdigheter og deres rolle, og når de blir aksepterte og får støtte fra andre. I denne tilstanden lener de seg mer mot deres integrasjonstype (type 8) og de positive egenskapene blir inkludert i deres egen oppførsel. I denne tilstanden overkommer de sin egen beskjedenhet og blir mer aktive og engasjerte i hva de gjør. De føler seg mer tilfreds med å ta ansvar for å oppnå deres ideer.

I ubalanse

Når de gir etter for sine tvangstanker, kan type-5 mennesker bli likegyldig, kyniske, intellektuelt arrogante, og noen ganger eksentriske. De kan isolere seg selv fra andre og deres frykt for at andre skal bli for pågående kan forverres.
Hvis situasjonen ikke forbedres, kan de lene seg mer mot sin desintegrasjonstype (type 7) og de negative egenskapene blir inkludert i deres egen oppførsel. De kan bli mer impulsive og uansvarlige. Når de har mindre kontroll over seg selv, kan oppførselen deres bli irrasjonell og uklar.

Vinger

Type-5 menneskers nabotyper er type 4 og 6. «Vingene» er nabotypene som har mest innflytelse på hovedtypen.
5w4 typen er mer kreativ, humanistiske, empatiske, men kan også gjøre personen humørsyk og melankolsk.
5w6 typen er mer analytisk, disiplinert og samarbeidsvillig, men kan også gjøre personen engstelig og skeptisk.